Politik og debat

VedvarendeEnergi har jævnligt en kommentar til energipolitiske nyheder i såvel indland som udland. Nogle kommentarer har været optrykt i dagspressen og kommer i vores nyhedsstrøm.

VedvarendeEnergi kommenterer også flittigt på energipolitiske forslag, når de lægges ud i høring. Du kan finde de seneste her på siden.


 

Kommentar til forslag til Bekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven

Fra VedvarendeEnergi mener vi, det er vigtigt at el til transport fuldt ud kan anvendes til at opfylde drivhusgas-kravene for brændselsleverandører.

Læs mere ...

Kommentar til ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret el (husstandsmøller)

Fra VedvarendeEnergi mener vi fortsat, at det er en meget dårlig ide at begrænse pristillægget til husstandsmøller til så lille samlet effekt som 1 MW pr. år og dermed i praksis forhindre udviklingen af markedet.

Læs mere ...

Kommentar til forslag til anvendelsen af ubrugte midler fra den første ansøgningsrunde for EU’s NER 300-program

Vi mener, at Danmark bør foreslå: - At midlerne ikke anvendes til deponering af CO2 (CCS), og at ordet ”CCS” derfor slettes i beslutningens art.1.1.

Læs mere ...

Kommentar til forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende og lov om elforsyning

Indledningsvis skal bemærkes at høringen omfatter ændringer, der allerede er trådt i kraft. Fra VedvarendeEnergi skal der kraftigt opfordres til at høringer altid foretages før lovændringer træder i kraft.

Læs mere ...

Forslag til afregning af sol-og vindkraft 2018 – 2030

Pristillæg til solceller er nu generelt afskaffet mens pristillæg til vindmøller udløber i februar 2018. Dermed er udbygningen med vedvarende energi ved at gå i stå, og der er behov for nye ordninger, som sikrer omstillingen af vedvarende energi til 2030.

Læs mere ...

ve.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér