De religiøse vismænd

Fortidens vismænd hægede om dogmatiske sandheder, ofte indstiftet af en gud og fremstillet som absolutte sandheder, hvorom der ikke kunne tvivles. Denne religiøse tilgang til sandt og falsk opfattes af mange i dag som fortidig.

Men på februars sidste dag viste Det Miljøøkonomiske Råd, at vore dages miljøøkonomiske vismænd stadig hæger om dogmatiske sandheder.

 

Som så ofte før hævdede vismændene, at EU’s CO2-kvotesystem er så ufejlbarligt, at det egenrådigt styrer vore udledninger af drivhusgasser. Derfor kan vi i Danmark intet gøre for at reducere CO2’en ved f.eks. at spare på strømmen. Enhver besparelse bliver på magisk vis til en udledning et andet sted i EU.

 

Med den begrundelse skriver vismændene: »Afgiften på elektricitet har, så længe antallet af kvoter er givet, ingen egentlig betydning for udledningen af CO2 inden for kvotesektoren i EU«.

 

Læs hele artiklen her

 

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi: gbo@ve.dk 

ve.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér