Kort om Kenya

Kort om Kenya

Den ulige fordeling af landets begrænsede frugtbare jord er årsag til mange af de spændinger, der har eksisteret mellem de etniske grupper i Kenya siden uafhængigheden i 1963. Før der findes en løsning, der giver en bedre fordeling og udnyttelse af jorden og dens ressourcer, vil de eksisterende spændinger blive ved med at føde nye uroligheder i Kenya.

Den politiske vilje

Efter de demokratiske valg og regeringsskiftet i 2002 var der en øget optimisme og håb i den Kenyanske befolkning. Den nye regering erklærede, at de ville arbejde på at gennemføre en fattigdomsorienteret politik, god regeringsførelse, og bekæmpe korruptionen. De senere år har imidlertid vist, at det har været svært at leve op til de gode hensigter.

Rig og fattig

Fattigdom og uligheden stiger stadig i Kenya og er med til at placere landet i top ti over lande i verden, hvor der er størst ulighed mellem rig og fattig. Trods Kenyas mange politiske kriser, eller måske netop på grund af dem, har det civile samfund og deres organisationer vokset sig stærke og har opnået større og større indflydelse. De civile organisationer og deres internationale partnere har i høj grad bidraget til konkrete projekter, der tager hånd om fattigdomsbekæmpelsen.

Kenya står i dag overfor store udfordringer, der kræver øget samarbejde mellem staten, den private sektor og det civile samfund. Jordreformer, demokratisk opbyggede institutioner, fattigdomsbekæmpelse og specielt de miljøproblemer, der truer befolkningens og de fattiges livsgrundlag både på landet og i storbyernes slumkvarterer, er centrale områder, som skal italesættes for at stabiliteten i landet øges.

Bymiljø i Kenyas store byer

VedvarendeEnergi har siden 2006 arbejdet med udvikling af bymiljøprojekter i to af Kenyas største byer. I 2006 startede arbejdet i slumområderne omkring Kisumu, og i 2010 startede vi i det største slumområde Kibera i Nairobi.

 

ve.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér