Kuannersuit/Kvanefjeldsprojektet opfylder ikke Råstoflovens miljø- og klimakrav

Miljøorganisationer i Grønland og Danmark offentliggør udkast til VVM-redegørelse for Kuannersuit-mineprojektet, selvom myndighederne har trukket aktindsigt tilbage. Samtidigt offentliggøres en ekspertvurdering af redegørelsen.

Med hjemmel i Offentlighedsloven fik Danmarks Radio i oktober 2016 adgang til udkastet til VVM-redegørelsen for Kuannersuit sjældne jordarts/uranmineprojektet [1]. Senere søgte Grønlands største mediekoncern, Sermitsiaq/AG, og Foreningen URANI NAAMIK/NEJ TIL URAN i Narsaq også om aktindsigt. Ejeren af projektet, det australske mineselskab Greenland Minerals and Energy Ltd. (GMEL), gjorde indsigelse og adgangen blev suspenderet. D. 1. marts 2017 blev suspensionen gjort permanent [2].

 

Den lange sagsbehandlingstid understreger endnu engang nødvendigheden af, at Grønland tiltræder Aarhus-konventionen for at give offentligheden bedre adgang til miljøoplysninger [3]. Måden, hvorpå myndighederne har fortolket offentlighedsreglerne, gør det meget vanskeligt for borgerne at få en sådan adgang, særligt når det drejer sig om råstofprojekter. På grund af den store offentlige interesse for mineprojektet har vi derfor valgt at offentliggøre udkastet til VVM-redegørelsen.

 

Mineprojektet er blevet stærkt kritiseret gennem adskillige år, men udkastet afhjælper ikke reservationerne hos den lokale befolkning, miljøorganisationer, politikere og internationale miljø- og sundhedseksperter. Effekten af det projekt, der er beskrevet, opfylder heller ikke Råstoflovens miljø- og klimakrav [4].

 

Læs hele artiklen

 

For yderligere oplysninger:

Hans Pedersen, VedvarendeEnergi: Tlf.: 51 92 24 14.

ve.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér