Mali og ørknen

Mali og ørkenen

I Afrika vokser byerne med stor hast. Det gælder også Malis hovedstad, Bamako, der er Afrikas hurtigst voksende storby. Da folk er meget fattige, har de ikke råd til andet end almindelig brænde, når de skal lave mad. Derfor vokser efterspørgslen på brænde med stor hast. Det har katastrofale konsekvenser i området omkring storbyen, for det er hér skoven fældes for at skaffe de store mængder brænde. År for år spreder ørkenen sig omkring Bamako og det skal standses, før det er for sent.

Om Mali

Kort om Mali

Mali er i verdens søgelys pga. krigshandlinger og kidnapninger af vesterlændinge. VedvarendeEnergi har arbejdet i Mali siden 2007 og vores arbejde forsætter på trods af den aktuelle konflikt. Selvom der er meget fokus på islamisme i vores medier, er det vigtigt at forstå, at konflikten i Mali primært udspringer af fattigdom og manglende udvikling i den nordlige del af landet. Mali er nemlig et af verdens fattigste lande.

Landet ligger som nr. 173 på UNDP’s Human Development Index. Ca. 72% af befolkningen lever under FN’s fattigdomsgrænse.

Det unge demokrati

africa map thumbMalis demokrati er ungt – fra 1991 – men har, indtil for nylig, været relativt velfungerende. Siden Malis første lokalvalg i 1999, har landet opnået markante resultater med decentraliseringsprocesser og en stærk politisk vilje til at gennemføre reelle reformer. Mali har på dette område været et foregangsland i regionen. Landet har ikke i samme grad, som andre lande i regionen, været præget af magtkampe. Der har dog hele tiden været en del uro omkring væbnede oprørere i ørkenen mod nord og øst, en konflikt der går tilbage til uafhængigheden i 1960.

I marts 2012 tog uroen til, og der skete et militærkup i Mali. Baggrunden for kuppet var utilfredshed i militæret med situationen i den nordlige del af landet, hvor islamistiske grupper og lokale oprørsstyrker havde fået overtaget. Efter krigen i Libyen vendte mange maliske lejesoldater hjem til Mali og sluttede sig til de forskellige oprørsstyrker i den nordlige del af Mali. Det tippede magtbalancen og gav derefter anledning til militærkuppet, hvor landets præsident og ledende politikere blev arresteret.

Projekterne lever videre

VedvarendeEnergis projekt foregår i det sydlige Mali langt væk fra urolighederne. Selvom Danida har standset ulandshjælp til Mali, gælder det kun for projekter, som har samarbejder med regeringen og ministerier, og det berører ikke VedvarendeEnergis projekt i Mali. Tværtimod opfordrer Danida organisationer som VedvarendeEnergi til at forsætte vores arbejde, hvilket vi har gjort og stadig gør.

I November 2013 blev der afholdt valg uden uroligheder og Mali har igen en demokratisk legitim regering. Malis militær og FN, med støtte fra bl.a. franske og danske styrker, er i gang med at fravriste kontrollen med den nordlige del af landet fra de væbnede oprørsgrupper. I dag har regeringen kontrollen i langt den største del af landet, med undtagelse af det nordøstlige Kidal-område og grænseområdet mod Mauritanien i den vestlige del. VedvarendeEnergi har gennem hele forløbet forsat ufordtrødent, og vi er i øjeblikket ved at udbygge samarbejdet med vores partner med flere projekter.

Knappe naturressourcer

Mali står over for store udviklingsudfordringer, som kræver, at landets knappe naturressourcer og økonomi i højere grad end i dag forvaltes på bæredygtig vis for at dække den hastigt voksende befolknings behov. Der skal tages fat om de miljøproblemer, der truer landets livsgrundlag, herunder udpining af jorden, skovfældning med deraf følgende erosion samt ørkenspredning.

 

ve.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér