Solcellelaug strander på bureaukrati - giv dem en chance

Mange mennesker har ikke mulighed for at få solceller på eget tag, men vil gerne være med i et fælles anlæg, på samme måde som mange er med i vindmøllelaug. Desværre er der med de aktuelle regler for solcellelaug så mange barrierer, at der kun er blevet opstillet ganske få anlæg (vistnok kun 2).

Læs mere ...

Omstilling til vedvarende energi kan klares på 10 år, hvis vi vil

Verdens afhængighed af fossile brændstoffer kan udfases i løbet af kun 10 år viser ny forskning fra den store tænketank Sussex Energy Group, som er tilknyttet Sussex University.

Læs mere ...

Energikommissionen skal fremme den grønne omstilling

Så kom endelig regeringens nye energikommission, hvor man kan glæde sig over at læse, at "Danmark fortsat skal være et af de førende lande i den grønne omstilling". Det er også svært at være uenig i fortsættelsen: "Omstillingen skal ske på en måde, som er fornuftig...", og at kommissionen skal tage udgangspunkt i regeringens langsigtede mål om, at vi i Danmark skal være uafhængige af fossile brændsler i 2050.

Læs mere ...

PRESSEMEDDELELSE: Høring i Folketingets Grønlandsudvalg

Høring i Folketingets Grønlandsudvalg bekræfter uranaftalens manglende bæredygtighed. Som led i behandlingen af de lovforslag, der iflg. aftalen mellem den grønlandske og den danske regering snart skal behandles i Folketinget og i det grønlandske Landsting, Inatsisartut, afholdt Grønlandsudvalget d. 16. marts en høring om udvinding og eksport af uran.

Læs mere ...

Pressemeddelelse: Sammensætning af kontaktforum og ekspertgruppe i atomaffaldsprocessen bør forbedres

NOAH Friends of the Earth Denmark og VedvarendeEnergi opfordrer til, at det kontaktforum og den ekspertgruppe, der snart bliver nedsat i forbindelse med udviklingen af et mellemlager for lav- og mellemradioaktivt affald, også kommer til at omfatte repræsentanter for kritiske internationale ekspertorganisationer.

Læs mere ...

ve.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér