Omstilling til vedvarende energi kan klares på 10 år, hvis vi vil

Verdens afhængighed af fossile brændstoffer kan udfases i løbet af kun 10 år viser ny forskning fra den store tænketank Sussex Energy Group, som er tilknyttet Sussex University.

Læs mere ...

Energikommissionen skal fremme den grønne omstilling

Så kom endelig regeringens nye energikommission, hvor man kan glæde sig over at læse, at "Danmark fortsat skal være et af de førende lande i den grønne omstilling". Det er også svært at være uenig i fortsættelsen: "Omstillingen skal ske på en måde, som er fornuftig...", og at kommissionen skal tage udgangspunkt i regeringens langsigtede mål om, at vi i Danmark skal være uafhængige af fossile brændsler i 2050.

Læs mere ...

PRESSEMEDDELELSE: Høring i Folketingets Grønlandsudvalg

Høring i Folketingets Grønlandsudvalg bekræfter uranaftalens manglende bæredygtighed. Som led i behandlingen af de lovforslag, der iflg. aftalen mellem den grønlandske og den danske regering snart skal behandles i Folketinget og i det grønlandske Landsting, Inatsisartut, afholdt Grønlandsudvalget d. 16. marts en høring om udvinding og eksport af uran.

Læs mere ...

Pressemeddelelse: Sammensætning af kontaktforum og ekspertgruppe i atomaffaldsprocessen bør forbedres

NOAH Friends of the Earth Denmark og VedvarendeEnergi opfordrer til, at det kontaktforum og den ekspertgruppe, der snart bliver nedsat i forbindelse med udviklingen af et mellemlager for lav- og mellemradioaktivt affald, også kommer til at omfatte repræsentanter for kritiske internationale ekspertorganisationer.

Læs mere ...

Vi skal udfordre flybranchen og sikre det globale miljø

Mens nogle har glædet sig til lysere udsigter for klimaet med Paris-aftalen fra december sidste år, er det ved at lykkes flyindustrien sammen med ubekymrede ferierejsende at gøre det helt umuligt at begrænse den globale temperaturstigning til to grader, altså, grænsen for et klima, der kan understøtte et rimeligt liv for mennesker og natur. Medvirkende til problemet er, at Paris-aftalen end ikke nævner begrænsninger af den internationale luftfarts forurening. Det er et resultat af dygtig og kynisk lobbyisme fra flyindustrien.

Hvis vi skal begrænse de globale temperaturstigninger til to grader – eller endnu bedre 1,5 grad, som landene blev enige om ved Paris-aftalen – skal lande som Danmark med høje udledninger pr. person reducere udledningerne med over 90 procent.

Danskernes flyrejser alene øger i dag de danske drivhusgasudledninger med omkring 20 procent med en tidshorisont for drivhusgaseffekter på 20 år. En stor del af problemet skyldes, at fly brænder fossilt jetbrændstof af i stor højde. Her er drivhuseffekten fra fossilt energiforbrug 3,8 gange så stor som på jorden. Den ekstra drivhuseffekt skyldes vanddampe med mere, som udledt i stor højde bliver til kraftige drivhusgasser. Hvis vi fortsætter med at flyve så meget som nu, når vi aldrig den nødvendige reduktion, uanset hvor meget vi sparer på energien eller spiser vegetarisk. Og hvad værre er: Globalt forventes flyvningen at blive fordoblet allerede frem til 2030, og udledningerne vil stige næsten lige så meget.

De store bestemmer

Grunden til de store og stigende drivhusgasudledninger skal findes i flyindustriens uovertrufne lobbyindsats, som har sikret minimale afgifter på fly på trods af deres store miljøbelastning. Ikke engang moms betaler de. Dermed har flyene optimale betingelser for at udkonkurrere de mere miljøvenlige alternativer som f.eks. tog. Samtidig støtter mange kommuner mindre lufthavne med skatteyderpenge.

Internationalt har lobbyindsatsen haft så stor succes, at kun EU prøvede at få en smule begrænsning af udledningerne med i Paris-aftalen fra december 2015.

Selv de små østater, der vil forsvinde uden en kraftig klimaindsats, turde ikke gå imod den stærke flylobby og dens støtter i USA og de store u-lande. I stedet arbejder den civile luftfartsorganisation, ICAO, nu med flyindustriens forslag til en klimaindsats: De ønsker at nye fly (og kun nye fly) frem til 2028 skal begrænse deres drivhusgasudledning pr. kilometer med fire procent.

Det forslår som en skrædder et vist sted for klimaet, når flytrafikken samtidig fordobles.

Der er alternativer

Når landene og flybranchen ikke vil reducere flyenes klimabelastning, bør vi som forbrugere tage ansvar og hjælpe med til at holde igen med flyenes drivhusgasser. Den mest enkle og mest effektive individuelle indsats er at fravælge flyferier. Langt de fleste danskeres flyvninger skyldes nemlig ferie-, fritids- og studierejser. Der er ellers ikke mangel på alternativer: Op mod halvdelen af flyvningerne kunne erstattes af nattog eller anden transport på jorden (det kræver måske indimellem, at man lige tilbringer en nat på rejsen i en seng i et nattog). Eller man kan holde ferie i Danmark.

Vi har også brug for en fælles indsats for alternativer til de flyrejser. Vi har brug for flere nattog, bedre lokale feriemuligheder m.m. Og politikere, der tør sætte miljøomkostninger på flyrejserne og sikre de miljøvenlige alternativer, selv om de ikke her og nu kan konkurrere med afgiftsfritagede fly.

Vi har brug for bevidste forbrugere og politikere, der tør udfordre flybranchens profitter for at sikre det globale miljø.

 

Kontakt Gunnar Boye Olesen, vores politiske koordinator i VedvarendeEnergi på olesen@ve.dk for yderligere info.

Skrevet i samarbejde med: Thomas Meinert Larsen fra Klimabevægelsen, Kjeld A. Larsen fra Rådet for Bæredygtig Trafik og Palle Bendsen fra NOAH.

Kilde: Information.dk

ve.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér