Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Styrk din CSR profil

Styrk din CSR profil med VedvarendeEnergi

Styrk din CSR profil med VedvarendeEnergi

Et samarbejde med VedvarendeEnergi giver din virksomhed en chance for at gøre en konkret indsats i kampen mod klimaforandringernes konsekvenser.

Din virksomhed kan også være med

VedvarendeEnergi arbejder for en bæredygtig verden baseret 100% på vedvarende energi og lokale CO2-neutrale ressourcer.  Vi arbejder både med energieffektivisering i Danmark og med internationale udviklings- og klimaprojekter. Centralt for alt vores arbejde er, at vi tager udgangspunkt i at skabe lokalt engagement. Det kan du være med til.

Vi har alle et ansvar for at gøre noget mod klimaforandringerne

Når en dansker udleder 10,6 tons CO2 om året, udleder en malier 0,05 tons. Men det er malieren, der først mærker klimaforandringernes konsekvenser: Ørkenspredning, mere tørke, mindre landbrugsjord og oversvømmelser.

Den gode nyhed er, at vi kan gøre noget ved det. VedvarendeEnergi har over 30 års erfaring med vedvarende energi og energibesparelser både i Danmark og i udviklingslande. Som virksomhedspartner til VedvarendeEnergi kan din virksomhed være med til at gøre en konkret indsats i kampen mod klimaforandringerne.

VedvarendeEnergi