Hjem > 6 vindmøller ved Pulsen overholder gældende krav til støj

6 vindmøller ved Pulsen overholder gældende krav til støj

Støjmålinger og toneanalyse har dokumenteret, at vindmøllerne ved Pulsen overholder de gældende grænseværdier for støj og dermed kører i fuld lovlig drift.

På Brønderslev Kommunes Teknik- og miljøudvalgsmødet den 11 . september, blev der sat et foreløbigt punktum på klagesagen, om støj fra de 6 vindmøller ved Pulsen nær Flauenskjold.

En af klagerne Per Risager, der er stor modstander af vindmøller på land har deltaget i flere borgermøder om opstilling af vindmøller i Brønderslev Kommune med sine påstande om, at støj fra vindmøller er sundhedsskadelig. Han bor tæt på vindmøllerne ved Pulsen, som han mener har givet ham fysiske mén, så som mareridt, hormonforstyrrelser/blødningsforstyrrelser, migræne, kronisk træthed, indre dirrende uro, søvnmangel, afbrudt nattesøvn, kvalme og svimmelhed og tinnitus.

Det er bl.a. indberetninger fra støjplagede naboer, som Per Risager, til deres læge, der har medvirket til igangsættelse af en større sundhedsundersøgelse under Kræftens Bekæmpelses ledelse. Undersøgelsen forventes afsluttet i 2016.

Det er det akkrediterede støjlaboratorium DELTA, der har udført støjmålinger af vindmøllerne ved Pulsen. I målingerne indgik en toneanalyse, der skal fastslå, om vindmøllerne udsender tydeligt hørbare toner. DEALTAs toneanalyse viser, at vindmøllerne ikke udsender tydeligt hørbare toner. Det betyder, at måleresultaterne ikke skal tillægges et genetillæg på 5 dB.

Naboer til vindmøllerne ved Pulsen har efterfølgende klaget over støjrapporten til Brønderslev Kommune, fordi de mener målingerne er mangelfuldt udført af DELTAs måletekniker. Derfor stoler de heller ikke på DELTAs rapport og har krævet en ny støjmåling foretaget af et andet selskab.

Klagepunkterne er efterfølgende blevet afvist af DELTA. På den baggrund er Brønderslev Kommune kommet frem til den beslutning, at den udførte toneanalyse er udført i henhold til gældende lovgivning og i henhold til almindelig praksis. Det er dermed dokumenteret, at vindmøllerne ikke udsender tydeligt hørbare toner, hvormed der ikke skal tillægges et genetillæg på 5 dB til vindmøllernes støjbidrag ved naboer. Med de foreliggende støjmålinger og toneanalyse er det dokumenteret, at vindmøllerne ved Pulsen overholder de gældende grænseværdier for både lavfrekvent og almindeligt støj, og dermed kører i fuld lovlig drift.

I Vendsyssel Energi- og Miljøforening anerkender vi, at nogle mennesker oplever støjgener fra vindmøller, men at der indtil nu ikke er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter. Vi er enige med Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i, at den igangværende sundhedsundersøgelse ikke bør bruges som argument for ikke at fortsætte den igangværende planlægning for vindmøller på land. Den planlægning er nødvendig for at nå Danmarks klimamål og et fossil frit Danmark i 2050, som et bredt flertal i Folketinget tilmed har vedtaget.

Læs mere om Teknik- og miljøudvalgets behandling, samt DELTAs støjrapport, klager over rapporten, samt DELTAs svar på klagerne.

 

 

 

Scroll til toppen