Hjem > 81-årig himmerlænding lærer fra sig om solvarmeanlæg

81-årig himmerlænding lærer fra sig om solvarmeanlæg

81-årig himmerlænding lærer fra sig om solvarmeanlæg

 ”Kælderrum oversprøjtet med skoldhed glycol”. Den overskrift har man kunne læse i bladet Ingeniøren mere end én gang. Problemet er opstået, når et solvarmeanlæg har været forkert monteret. Men 81-årige Ernst Drastrup har nu gjort sit til, at det ikke længere skal danne overskrifter.

Pioner på solvarmeområdet

Ernst Drastrup, der var den første smed, der etablerede solvarme i Danmark, er en ivrig diskussionspartner. Når han fortæller om, hvordan et solvarmeanlæg fungerer, er Ernst trods sine nu 81 år, stadig fuldstændig på højde med de nyuddannede VVS’ere.

Ernst Drastrup er ikke længere aktiv smed, men er af og til ude hos kunder, der ikke kan få deres solvarmeanlæg til at fungere. For et stykke tid siden var han ude og kigge på et anlæg, som kunden havde døjet med i et stykke tid. Anlægget var sat op af en nyuddannet VVS’er, og det burde derfor være i orden…

Damplomme kan give store problemer

VVS’eren havde deltaget i ét af VVS Branchens Efteruddannelseskurser på Aalborg Tekniske Skole, og han havde givet kunden det installationsdiagram, han havde arbejdet efter, da han installerede anlægget. Ernst Drastrup kunne hurtigt konstatere, at der var to små fejl ved anlægget. De var nemme at rette.

Desværre var der også en meget alvorlig fejl. Sikkerhedsventil og trykekspansion var monteret på fremløbet, der kommer ned oppe fra solfangeren. Hvis strømmen bliver afbrudt eller hvis pumpen stoppes, vil der hurtigt opstå en damplomme i toppen af solfangeren. Trykket vil stige så meget, at sikkerhedsventilen i trykekspansionsbeholderen vil åbne sig – og så kommer der damp ud i store mængder.

1 liter væske bliver til 1100 liter damp

”Det skal selvfølgelig altid være sådan, at når trykket stiger i solfangeren, så skal væsken kunne trykkes baglæns ned gennem returen og ind i trykekspansionen, som gerne skulle være så stor, at den nemt kan rumme al væsken. Kan den ikke det, så kommer væsken ud af sikkerhedsventilen, hvorefter den løber i en opsamlingsbeholder. Der må aldrig forekomme komponenter mellem solfangerens retur og sikkerhedsarrangementet”, fortæller Ernst Drastrup.

Da kundens solfangere indeholdt ca. 4 liter væske, ville det betyde 4.400 liter damp ud i rummet. Ikke særligt betryggende.

Tog kontakt til Teknisk Skole

Da det diagram, solvarmeanlægget var lavet efter, var udleveret på Teknisk Skole, tog Ernst Drastrup kontakt til læreren, som underviser skolens vvs-elever i solvarme. Læreren sendte et fuldstændigt undervisningskompendium, og Ernst gennemgik alle siderne.

Derefter tog han igen kontakt til læreren. Sammen gennemgik de kompendiet, og Ernst viste de mere end 26 alvorlige fejl, han havde fundet i undervisningsmaterialet. Da læreren selv er uddannet VVS’er, var der ingen problemer med at overbevise ham om, at der var tale om alvorlige fejl i materialet.

Resultatet: Nu vil læreren på Teknisk Skole få rettet diagrammer og tekster, så de solvarmeanlæg, VVS’erne fremover installerer ikke er behæftet med fejl – i hvert fald ikke på grund af fejlbehæftet undervisningsmateriale.

Solvarmens omdømme skal ikke ødelægges

”Vi må virkelig håbe, at alle fejl bliver rettet herefter, så kommende VVS’ere ikke bliver undervist i noget forkert. Det er altid så ærgerligt, når man skal lave arbejdet to gange”, siger Ernst Drastrup og fortsætter: ”Det er også ærgerligt for solvarmens omdømme, at anlæggene ikke bare er i orden. Det er jo efterhånden en kendt teknologi.”

Scroll til toppen