Hjem > Afgørelsen om fuld VVM-redegørelse ankes ikke

Afgørelsen om fuld VVM-redegørelse ankes ikke

Total og Nordsøfonden har valgt ikke at anke Frederikshavn Kommunes afgørelse om fuld VVM-redegørelse til Natur- og Miljøklagenævnet, fordi det vil forsinke processen yderligere. Frederikshavn Kommune anslår, at VVM processen i forbindelse med prøveboringen vil tage mindst 1 år.

Borgerne i Frederikshavn Kommune vil første gang blive inddraget i VVM - processen i forbindelse med en for-offentlighedsfase, hvor der vil bliver mulighed for at komme med ideer og forslag.

Scroll til toppen