Hjem > Analyse: Byg landmøller i stedet for havmøller og spar 4,5 mia. kroner

Analyse: Byg landmøller i stedet for havmøller og spar 4,5 mia. kroner

Statslige Energinet.dk har regnet på potentiale og samfundsøkonomi i at udbygge med vindmøller på land i stedet for til havs frem mod 2030. Det viser besparelser på 30 pct. eller 4,5 mia. kroner om året i 2030.

Vindmøller på land giver billigere strøm end vindmøller til havs. Hvor meget billigere har statslige Energinet.dk nu regnet på og fundet, at der i 2030 vil være 30 pct. eller 4,5 mia. kroner årligt at spare ved at opføre 12 GW vindmøller på land.

Resultatet er fremkommet ved at analysere potentialet og økonomien i vindmøller på land – ved hjælp af Naturstyrelsens hjælpeværktøj – og sammenligne det med en tilsvarende udbygning til havs i 2030.

Potentiale-analysen viser, at der er plads til 12 GW landvind, som årligt kan producere 38,15 TWh el, hvilket er mere end, hvad Energinet.dk regner med, at vindkraft skal bidrage med i 2030.

Landmøllerne vil koste 10,7 mia. kroner i 2030, hvilket skal sammenholdes med de 15,3 mia. kr., som den samme mængde strøm vil koste med offshore-vindkraft. Altså en besparelse på 4,5 mia. kroner eller 30 pct. pr år.

Det store besparelsespotentiale findes, til trods for at elproduktion fra havvind antages at falde betragteligt i pris frem mod 2030, og at den beregnede vindproduktion fra hvert område på land sammenholdes med en tilsvarende energiproduktion fra havvind. I 2030 er den gennemsnitlige elpris for landvind sat til ca. 30 øre/kWh, mens havvind producerer til 40 øre/kWh – jævnfør tal fra Energistyrelsens scenarier.

Ifølge energiplanlægger Loui Algren fra Energianalyse i Energinet.dk har man fundet det vigtigt at kigge nærmere på potentialet i landvind, som i Energistyrelsens vindscenarium kun omfatter 3,5 GW:

»Det er vores opgave at sikre en effektiv omstilling, og derfor skal vi også sætte tal på de forskellige alternativer, der er, når vi skal klare os uden fossile brændsler i 2050,« siger han og tilføjer, at Energinet.dk ikke dermed siger noget om, at der skal udbygges på land. Blot at det er det billigste.

Hvis man blot vælger at realisere halvdelen af potentialet – altså 6,5 GW på land – vil besparelsen stadig være betragtelig; nemlig 3 mia. kroner i 2030. Hvilket Energinet.dk vurderer som et ‘konservativt skøn for den opnåelige besparelse’.
3538 vindmøller i klynger

Analysen kombinerer for første gang placeringer fra Naturstyrelsens hjælpeværktøj til kommunernes indledende vindmølleplanlægning med beregninger af de ekstra omkostninger ved landvind til køb af naboejendomme og i forbindelse med gener for naboerne som støj og skyggekast.

Og det har altså ført til det nævnte resultat, altså et potentiale på 12 GW vindkraft på land, som er konkurrencedygtig med havvind – eller endnu billigere.

De cirka 12 GW (12,383 GW) svarer til 3.538 vindmøller a 3,5 MW, som kan placeres i klynger i 1018 områder. Møllernes maksimumhøjde er ikke højere end tilladt i dag – nemlig 150 meter.

I dag er der 3,6 GW vindmøllekapacitet på land i Danmark, fordelt på 4.383 vindmøller over 50 kW.

Kilde: Ingeniøren

Scroll til toppen