Atomkraft og co2
Hjem > Atomkraft og CO2
Atomkraft og co2

Atomkraft og CO2

 Atomkraft og co2

Atomkraft og CO2

På trods af de stigende priser for fossile brændsler, og erkendelsen af de voksende klimaproblemer, er atomkraft stadig en risikabel og dyr energikilde, og sektoren vil aldrig kunne levere de nødvendige CO2-reduktioner for at imødegå klimaforandringerne. En kombination af vedvarende energi og energibesparelser er en langt billigere måde at reducere det fossile energiforbrug end atomkraft.
Atomkraft leverer allerede nu mindre energi globalt end vedvarende energi, og den andel vil fortsætte med at falde i de kommende år.

Er atomkraft CO2 neutral?

Et af atomkraftindustriens argumenter er, at atomkraft ikke udsender CO2. Det er imidlertid kun rigtigt, når man ser på værkets drift isoleret set. Når alt medregnes, er CO2-udslippet fra atomkraft væsentligt over udslippene pr. produceret kWh for vedvarende energi fra f.eks. vindmøller. Og efterhånden som de bedste uranminer udtømmes, stiger energiforbruget til at udvinde uran, og dermed CO2-udslippet.

Atomkraft passer ikke sammen med bæredygtig energi

Atomkraftværker skal helst køre med den samme belastning døgnet rundt, både af økonomiske og tekniske årsager. Modsat fx gas- eller biomassekraftværker kan de derfor ikke indgå i den fleksible energiforsyning, vi har behov for. Også derfor er det sværere at reducere CO2-udslip med atomkraft end uden.

 

 

 

13 kommentarer til “Atomkraft og CO2”

 1. Morten Poulsen

  Tænk på at atomkraft bruger dets ressourcer brugt til opføring, 100 gange bedre end 1000 vindmøller 🙂

 2. Sjovt som at argumenter som “efterhånden som de bedste uranminer udtømmes, stiger energiforbruget til at udvinde uran, og dermed CO2-udslippet.”
  Mens man let og elegant undlader affalds problemet ved vindmøller (75% af alle møller i verden står i dag med fejl på vingerne som skal repareres eller udskiftes). En standard-vindmølle med en turbine på omkring 7,5 megawatt kræver 90 ton ugenbrugeligt materiale.
  eller de forhold mineraler til sol celler brydes under for slet ikke at atle om co2 forbruget på daglig drift, vedligeholdelse osv.

  Nok derfor fortaler for alternativ energi aldrig bliver taget alvorlig.

  1. Al mineraludvinding har den udfordring at efterhånden som de bedste miner udtømmes, så stiger energiforbruget til udvinding; men effekten er meget markant for atomkraft. Da man startede uranminedrift fandt man klipper med op til 20% uran mens man nu arbejder med udvinding af uran fra klipper med under 1 promillle (0,1%) uran.
   Og brugte vindmøller kan ikke sammenlignes med radioaktivt affald. Stålet fra en vindmølle kan umiddelbart genbruges uden den strålingsfare, der er fra meget affald fra atomkraftværker. For danske møller sker det altid. Den største resterende masse fra en nedlagt vindmølle er betonfundamentet, der enten kan genbruges til en ny mølle eller fjernes så langt ned under jordoverfladen at jorden kan bruges til landbrug eller andre formål. Det er praksis i Danmark.

 3. Hvor er det sørgeligt, at en organisation som siger de vil bremse klimaforandringerne, kan skrive sådan noget vås. I lyver direkte over for folk, når i fyrer sådan som “Når alt medregnes, er CO2-udslippet fra atomkraft væsentligt over udslippene pr. produceret kWh for vedvarende energi fra f.eks. vindmøller” af.

  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_annex-iii.pdf.

  Hvis man kigger i denne IPCC rapport, side 7, så vil man se en tabel med resultater for en livscycklus analyse af forskellige energi formers CO2 udslip. Kig nu på A-kraft, som har et median udslip på ca det samme som vindenergi. Dette er understøttet af tidligere resultater fra Yale universitet, som siger “The collective LCA literature indicates that life cycle GHG emissions from nuclear power are only a fraction of traditional fossil sources and comparable to renewable technologies” i deres litteraturundersøgelse. At tabellen i IPCC rapporten viser, at A-kraft kan have højt CO2 udslip, kommer af komplet urealistiske worst-case scenarier: not “considered very robust”, as it is inclusive of a combination of unrealistic factors not seen in any country. This is, a high coal usage in the electricity energy-mix combined with the terrestrial mining by conventional methods, of ultra low-grade “uranium ore” with a “0.0001%” concentration of U3O8.

  Er sandheden så at atomkraft er >væsentligt< værre end vindmøller, når median udslippet er 1g højere CO2/kwh? Kan vi derfor bare sige "atomkraft passer ikke sammen med bæredygtig energi"? Nej, det er noget vås.

  Jeg nægter at tro på at I som organisation med formål at bremse og oplyse om klimaforandring er så uvidende overfor hvad både IPCC og forskere på elite universiteter i USA siger om CO2 udslip fra forskellige energikilder. Hvis I mod min antagelse helt oprigtigt blot er uvidende, så skal I måske finde jer et andet formål, fordi klima debatten skal ikke overlades til amtører, eller løgnere.

  1. Tror at det der menes med at “atomkraft ikke passer sammen med vedvarende energ” er at vind og sol energi tilførslen til elnettet forandrer sig konstant, nogle gange fuldt ud dækkende for hele forbruget og i de tilfælde hvor der ikke er nok spindes konventionelle kraftværker (som nu også benytter biomasse) op og ned for at dække hullerne.

   Atomkraftværker kan ikke bare startes og slukkes fordi elforbruget er højere en produktionen i den enkelte time, De kører hele tiden med en mere jævn produktion.

   Så i et land med energimix som Danmark er A-kraft nok ikke vejen frem

   Men hvis der findes steder hvor atomkraft=vind co2 mæssigt så bør man IMO vælge vind

 4. Jeg synes at det er glædeligt at vi har en organisation som VedvarendeEnergi, der sætter tingene i det rigtige perspektiv, og som netop ikke kommer med vås, men med veldokumenterede oplysninger i situationer, der kan være svære at overskue. Det er vigtigt for at vi kan få en sober klimadebat, der kan hjælpe os frem til de bedste løsninger til den hurtige omstilling, der er brug for.

  Når vi skriver at CO2-udslippet fra atomkraft er væsentligt over udslippene pr. produceret kWh for vedvarende energi fra f.eks. Vindmøller”, baserer det sig på grundige livscyklusanalyser for de to teknologier. Ser man kun på udslippene fra et atomkraftværk er de jo meget lave; men når man ser på de samlede udledninger for hele værkets og atombrændslets livscyklusser, er de væsentlige. Som det fremgår af IPCC er der stor uenighed om hvor store de er. IPCC angiver f.eks. i sin 5. assessment report (AR5), WG3 rapport, Annex III, tabel A.III.2at livs-cyklus udledninger for atomkraft er mellem 3,7 og 110 g CO2e/kWh. IPCC udgiver jo forhandlede rapporter, hvor de deltagende lande skal være enige om indholdet. Derfor betyder den store variation at en række lande har meget forskellige vurderinger af atomkraftens drivhusgasudledninger. I praksis er der nogle lande, der fastholder at der er meget lave udslip fra atomkraftværker fordi de ønsker at fremme atomkraft mens andre er mere realistiske. Kilder, som IPCC ikke medtager, angiver højere udslip end 110 g CO2/kWh fra atomkraft. f.eks. Jan Willem Storm, https://www.stormsmith.nl/ Omvendt er der forskere og institutioner, ofte med tilknytning til atomkraftindustrien, der fremlægger idealiserede vurderinger af atomkraft, ud fra hvilke de konkluderer at der er meget lave udledninger fra atomkraft.

 5. Christian Beier

  Det med atomkraft som i skriver er rent ud fup !

  1. havde man i sin tid valgt at dække Danmarks energi med kernekraft, hvor meget C02 havde vi så udledt i dag ? Vil gerne have et klart svar !
  2. Kan vind og sol dække vores behov når der ikke altid er vind eller sol nok og vi stadig ikke har seriøse måder at dække os ind på, åh jo via Tysk Atomkraft og Svensk atomkraft og vandkraft ikke sandt ?
  3. hvordan fanden har i tænkt hjer at dække ALLE biler og huse og virksomheder og landbrug med grøn energi der er over 3.mio køretøjer i DK. Vi gerne have et svar.
  4. Er det ikke sandt at hvis vi havde atomkraft kunne vi sikre andre lande meget mere neutralt energi.
  5. Kender i egentlig til thorium..
  6. Den dag Fusions energi er klar, kan vi hive alle møller, sol , alles ned og få energi den vej.

  For man kan lige så godt erkende at vi ikke kommer til at klare os uden kernekraft, eller vil i til sin tid give 11 mia. mennesker strøm der er grøn ?

  1. Kære Christian,
   Selvfølgelig er det ikke rent fup hvad vi skriver om atomkraft. Vi kan klart svare på dine spørgsmål og konkludere at det vil være en klar fejl at satse atomkraft, både i Danmark og i andre lande. Du kan finde konkret svar på dine spørgsmål på vor hjemmeside https://ve.dk/hvem-er-vi/vi-mener/atomkraft-nej-tak/
   og selvfølgelig mht. hvordan vi kan forsyne Danmark med 100% vedvarende energi på https://ve.dk/hvem-er-vi/vi-mener/vedvarende-energi-ja-tak/

   God læselyst; og hold en ordentlig debattone, hvis du reelt ønsker at debattere.

 6. Tak for dit svar, Gunnar. Som politisk koordinator for organisationen, vil jeg gå ud fra at dit svar repræsenterer organisationen som helhed. Din pointe med forskellene er lave fordi nogle lande talmanipulerer for at “fremme atomkraft mens andre er mere realistiske” ligner mere et ideologisk udslag mod videnskaben, end et argument mod atomkraft. Jeg citerede allerede i første kommentar forskning fra Yale universitet, altså toppen af top universiteter i USA, som begrunder højt atomkraft LCA udslip i komplet urealistiske worst-case scenarier, fra studier der fra deres side ikke anses som at være robuste. Dette er nok tilfældet for jer, når I vælger at bruge Jan Willem Storm til at argumentere imod atomkraft, når hans mest kendte videnskabelige artikel “Nuclear power the energy balance” er blevet hårdt kritiseret. F.eks. skriver det nationale Schweiziske institut for Teknologi, Paul Scherrer Instituttet: “SvLS (2005) is just one attempt to the estimation of the energy intensity and associated CO2 emission from the nuclear energy chain, whose merit is to raise the issue of the assessment of energy expenditures in mining low-grade uranium ores that may need to be exploited in the longterm, pessimistic scenarios. However, assumptions and results in (SvLS 2005) for current nuclear energy are contradicted by assumptions, data and results from the vast majority of other technical reports dealing with the same subject”. Hvis I vil ud og sige at Schweiz og dets nationale institutter ikke kan regnes med i denne sammenhængen, så må I meget gerne uddybe hvorfor I mener dette.

 7. Kære Mikkel,
  Selvom der da bestemt foregår udmærket forskning på Yale Universitet, betyder det ikke at man skal tage alt derfra som den eneste sandhed. Og at rapporterne fra en forsker som Jan Willem Storm på et tidspunkt er kritiseret af fra et institut, der bl.a. arbejder med atomkraft, kan nok ikke undre. Når du vælger ikke at angive kilden for dit citat, kan jeg ikke kommentere yderligere direkte på udtalelsen; men det jo klart at resultaterne afhænger meget af forudsætningerne. De væsentligste forskelle mellem forskellige vurderinger af atomkrafts klimabelastning er energiforbrug og drivhusgasudledninger ved udvinnding af uran, fra oparbejdning (opkoncentrering) af isotopen Uran-235 og fra behandling af det radioaktive affald. For udvinding af uran er der stor forskel på om beregningen kun omfatter den mængde uran, som skal til at drive nuværende atomkraftværker til enden af deres livstid eller beregningen skal omfatte uran en storstilet udvidelse af atomkraftkapaciteten, som mange atomkraftfortalere taler for. I første tilfælde kan man klare en stor del med uran fra ubrugte atombomber, hvor der ikke er væsentlige udledninger ved at fremstille atombrændslet, udover hvad der er udledt ved produktionen af atombomberne. I det andet tilfælde skal der bruges uran fra miner med meget lavt uranindhold, som diskuteret af Jan Willem Storm. Han medregner desuden energi til at genetablere mineområder efter minerne er udtømte. Det er god miljømæssig praksis; men som koster energi og som alt for ofte ikke bliver gjort, med store lokale miljøproblemer til følge.
  Vi planlægger en ny artikel om emnet i VedvarendeEnergis blad Råstof, så jeg følg med der.

 8. Tak, igen, for dit svar, Gunnar. Lad os lige se på det. Paul Scherrer institutter er en multidisciplinær videnskabelig organisation, som ja, har deres rod i reaktor og atomfysik, men dette er altså ikke et grundlag for at angribe deres etos, tværtimod. Det svarer til at angribe Vestas’ etos om vindenergiforskning, fordi de producerer vindmøller, eller angribe vores eget Niels Bohr institut, fordi det også forsker i atomfysik.

  Citatet fra Yale kommer fra “Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Nuclear Electricity Generation”. Denne kan tilgås via https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1530-9290.2012.00472.x . Det første man skal vide, er at dette er et metastudie som sammenligner resultater fra tidligere forskning. Kig nu på Figur 1 og sektionen om Harmonization under “Operational Processes”, som viser og siger, respektivt, at “mine rehabilitation” er inkluderet. I kan selv gennemgå deres metode, og se om I synes de har medtaget det som skal medtages i en LCA. Med det sagt så medregnes det samme som Jan Willem Storm også gør. Forskerne fra Yale harmoniserer studierne, således at deres LCA resultater er kan sammenlignes direkte. Deres resultater på baggrund af et metastudie af “screened” forskningpapirer er da, i mine øjne, robuste og til at stole på. Hvis I er uenige, så begund venligst hvorfor.

  Så tager vi Paul Scherrer instituttet: Studiet som jeg brugte tidligere er “Critical note on the estimation by Storm van Leeuwen J.W. and Smith P. of the energy uses and corresponding CO2 emissions from the complete nuclear energy chain”. Her bruger de også flere studier og metastudier der direkte er uenige med Willem Storm. Dette kan ses på bl.a. side 2 og 3. De beskriver også hvorfor hans metoder kan kritiseres, og hvorfor de stiller spørgsmål ved nogle af hans antagelser. Dette inkluderer brug af forældet forskningsresultater, underlige konverteringsmetoder fra f.eks. omkostning til energi med generiske faktorer, addéring af termisk energi til elektrisk energi, osv.

  For din kommentar om at der er “stor forskel på om beregningen kun omfatter den mængde uran, som skal til at drive nuværende atomkraftværker til enden af deres livstid eller beregningen skal omfatte uran en storstilet udvidelse af atomkraftkapaciteten”, dette vil jeg meget gerne læse mere om, så hvis I har litteratur om dette må I meget gerne dele det her. I må også gerne dele om disse overvejelser er medtaget i f.eks. udvinding af rare-earth materialer til produktion af sol og vind energi, som jo f.eks. har en kæmpe udfordring når det kommer til at skulle give elektricitet til gigant metropoler som Tokyo. Desuden er lavt uranindhold i minerne ikke et problem, sådan som jeg forstår det, da nyere generationer af reaktorer fokuserer på høj ratio af fertil / fissil uran.

 9. I think this is among the most important info for me. And i’m glad reading your article.
  But should remark on some general things, The site style is ideal,
  the articles is really nice : D. Good job, cheers

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen