Banebrydende tagløsning indstillet til energipris

Et epokegørende nyt tagsystem med integrerede solceller har set dagens lys. Taget var indstillet til Byggeriets Energipris.

Tagsystemet blev præsenteret på Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer, BYGGERI `16, som finder sted den 1.- 4. marts i Fredericia. Her er tagløsningen indstillet til Byggeriets Energipris, hvor man skal kunne dokumentere højere energieffektivitet, CO2-reduktion, forbedring af indeklima eller arbejdsmiljø og en implementeret klima- eller miljøstrategi.

”At integrere solceller i bygninger på en hensigtsmæssig måde har gennem mange år været en større udfordring for arkitekter, rådgivere og byggefirmaer. Indtil nu er det ikke lykkedes at finde frem til en standardmetode, som både opfylder det helt basale behov for absolut tæthed, samtidig med, at det er hurtigt og billigt at montere og desuden tager hensyn til ressourceforbrug, genanvendelse og æstetik”, forklarer Niels Heidtmann fra virksomheden Komproment, der leverer tag- og facadesystemer, og som er partner i projektet.

En gruppe af designere, arkitekter, ingeniører og branchefolk har nu skabt tagsystemet Climate Cover, som er en universel klimaskærm, der udover at rumme indpasning af alle de elementer, der typisk forekommer i et bygningstag, specielt er udviklet med henblik på integration af solceller. Et eksempel på indpasning af elementer i taget er taghætter, der alle er skjult i tagkonstruktionen.
Climate Cover sigter direkte på renovering af tage i boligforeninger, men vil kunne anvendes i alle typer af bygninger, fordi systemet giver mulighed for anvendelse af en lang række forskellige materialer, såsom naturskifer, træ og tegl. Da Climate Cover gør det let både at montere og afmontere sektioner af tagdækningen, kan tagrenoveringen finde sted, uden at en beslutning om solceller eller ej bliver en stopklods i processen.
Climate Cover tager også højde for andre udfordringer med solceller. Man har sørget for, at taget sikrer den nødvendige afkøling af solcellerne, og man har også fundet en løsning, der ikke bare er ”et tag med solceller”, men som indpasser solcellerne på en fuldintegreret måde.

Projektet har fået støtte fra EUDP, som er et statsligt udviklings- og demonstrationsprogram inden for energiløsninger. Programmet støtter ny energiteknologi, som skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi. EUDP administreres af Energistyrelsen. Endvidere har Realdania støttet udviklingsprojektet således, at hele tagsystemet er blevet afprøvet og testet af bl.a. Aalborg Universitet under ekstreme forhold.

For yderligere oplysninger: Niels Heidtmann, Komproment. Tlf. 50 77 04 52

Skrevet af Claus Christensen og Ejvin Beuse, VedvarendeEnergi

Scroll to Top