Basisfremskrivning 2012: Forbruget af kul og naturgas falder kraftigt de kommende år

Pressemeddelelse fra Energistyrelsen 27. september 2012

Forbruget af kul halveres, og gasforbruget falder betydeligt frem mod 2020. Samtidig vil vedvarende energi dække en stadig større del af energiforbruget og udledningen af drivhusgasser falde kraftigt. Det viser Energistyrelsens Basisfremskrivning 2012.

De største bidrag til ny vedvarende energi kommer fra de kommende havmølleparker ved Anholt, Kriegers Flak og Horns Rev og fra en øget anvendelse af biomasse. Med denne omstilling forventes andelen af vedvarende energi i elforsyningen at stige fra ca. 40 pct. i 2011 til omkring 69 pct. i 2020 og 75 pct. i 2025.

Danmark har i EU forpligtiget sig til at øge anvendelsen af vedvarende energi, så VE-andelen udgør mindst 30 pct. opgjort i forhold til en særlig EU metode, ligesom Danmark skal følge en udbygningstakt med årlige mål for VE-andelen. Med de initiativer, der allerede er besluttet, ventes andelen af vedvarende energi at udgøre knap 36 pct. i 2020, ligesom EU-målet overopfyldes i hele perioden frem til 2020.

Læs hele pressemeddelelsen Basisfremskrivning 2012: Forbruget af kul og naturgas falder kraftigt de kommende år

Scroll to Top