Skip to content

BØGER – Uran og Rigsfællesskabet

Skrevet af: Hans Pedersen

”Mit lands mål er at hjælpe os til at finde en vej, der fører fra mørkets rædselskabinet ud i lyset.” Sådan sagde præsident Eisenhower ved FNs generalforsamling den 8. december 1953. Forud var atombomberne over Hiroshima og Nagasaki blevet kastet. Nu drejede det sig om ”Atoms for peace.” Dette er en af de markante milepæle i bogen ”Uranbjerget,” som gennemgår forsøgene på at udvinde Grønlands uran fra 1944 til i dag.

I Grønland havde der allerede været en række undersøgelser af uranforekomster, der helst kun skulle kendes af højerestående militærfolk! Hvor følsom eftersøgningen af uran og thorium var fremgår af, at det blev foreslået at de deltagende geologer skulle gøres til soldater. At der var grund til denne forsigtighed kan illustreres med at i en tjekkisk botanisk ekspedition var halvdelen af deltagerne professorer i fysik. Disse blev arresteret i Island på vej til Grønland.

Med indførelse af det grønlandske hjemmestyre i 1979 blev det slået fast, at Danmark og Grønland skulle dele fremtidige indtægter fra råstoffer med 50% til hver. Selv om der var modstand i Danmark mod at oprette atomkraftværker, fortsatte undersøgelserne af uran og thorium fra Kvanefjeld ved Narsaq. Efter indførelsen af Selvstyret overtog Grønland råstofområdet. Dog må grønlandske initiativer ikke komme i konflikt med dansk udenrigspolitik.

Inden for råstofforvaltningen herskede der enighed om det såkaldte nultoleranceprincip, dvs. at uran og thorium havde en særstatus og ikke måtte brydes og forhandles. I 2013 vedtog et snævert flertal (15 mod 14) at ophæve nultoleranceprincippet. Derpå brød en sand mediestorm løs i Grønland – en storm der endnu ikke har lagt sig. Men nultoleranceprincippet er aldrig blevet vedtaget! Der har blot været en debat i Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer. Dels er der tale om et ”råd” og ikke en politisk besluttende forsamling, dels fremgår det af referatet, at der ikke blev taget nogen beslutning. At man i al politisk virke er gået ud fra, at der var en beslutning, er en anden sag.

Den er en sand fryd at læse et så gennemarbejdet værk om et vitalt politisk emne.

Henrik Knudsen og Henry Nielsen: Uranbjerget. Om forsøgene på at finde og udnytte Grønlands uran fra 1044 til i dag. 272 sider, Kr. 349,95. Forlaget Vandkunsten, 2016.

VedvarendeEnergi
Scroll To Top