lokal syd brintdome
Hjem > Brint Dome City
lokal syd brintdome

Brint Dome City

lokal syd brintdome

Brint Dome City

Brint Dome City er en vision om et innnovationscenter og boligområde, der har klima og bæredygtighed i fokus.

Formål med projektet:

  • At udvikle og afprøve en byggeteknik, der medfører ekstremt lavt varmetab.
  • At etablere et demonstrations-og besøgssted for vedvarende energi og brintteknologi, som kan inspirere til nytænkning og handling.
  • At opføre huse uden egentligt varmesystem, der er selvforsynendemed energi og med minimal emission af affald og spildevand.
  • At vise, at brugerdreven innovation kan gøre Danmark til et samfund baseret på Vedvarende Energi -med brint som energibærer.

Brint Dome City stilles til rådighed for iværksættere, opfindere, virksomheder, forsyningsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner, der deltager/har deltaget med at udvikle og afprøve de ideer, der skal fremme omstillingen til et samfund baseret på anvendelse af vedvarende energi.

Kort beskrivelse af projektet

Der tænkes opført op til 20 ens huse på100 m2+ 200 m2 glasudestue samt et fælleshus på1000 m2 med værksted, undervisnings-og demonstrationslokale samt kantine. Husene bygges efter dome-princippet, dvs. kuppelformede huse med lille overflade og uden bærende skillevægge og helt uden kuldebroer.

Uden om dome-huset etableres en bred glasoverdækning, som fungerer både som passiv sol element, udestue og væksthus. Udenfor selve huset med glasoverdækning etableres et bassin, der indeholder beholdere med brint under lavt tryk.

Den kompakte form i kombination med effektiv isolering og eliminering af kuldebroer samt glasudestuen, reducerer varmetabet fra domen til et minimum. Dervil således ikke være behov for et egentligt varmesystem.

>>Læs mere om Brint Dome City

Scroll til toppen