Hjem > Christian Friis Bach taler mod bedre vidende

Christian Friis Bach taler mod bedre vidende

Christian Friis Bach udtaler 9. juli til Politiken, at fattige afrikanske bønder ville være langt bedre stillet, hvis de selv ejer jorden, i stedet for at jorden er ejet kollektivt. Her taler ministeren mod bedre vidende.
Faktum er, at privat ejendomsret til jord faktisk findes i bedste velgående i alle afrikanske lande, ofte side om side med mere

traditionelle ejerskabsformer. Jord bliver solgt i stor stil af fattige afrikanske bønder til rige byboere, udenlandske virksomheder eller enhver anden, der vil betale for den. Det burde ministeren vide, og det er forkert at udtale sig som om privat ejerskab ikke allerede var udbredt.

 

Christian Friis Bach under beskydning af afrikanske NGO'erLæs reaktionen og underskriftindsamlingen fra Friends of the Earth Africa, hvor man også finder Friis Bachs udtalelser.

I Mali er problemet ikke salg af jord, men skovrydning

Jeg kan komme med et eksempel fra Mali, hvor vi i VedvarendeEnergi har arbejdet de seneste 6 år: Vi arbejder med at bremse skovfældning til brændesalg. I én af de kommuner vi arbejder i, vil de lokale bønder rigtigt gerne deltage aktivt i projektet, men de står over for det problem, at de har solgt 80-90% af jorden til folk bosat i hovedstaden. Salget af jord er foregået med accept af traditionelle ledere og ældreråd i landsbyerne, det har ikke været nogen bremse for den udvikling. Og da de fleste byboere udelukkende ønsker at spekulere i stigende jordpriser og derfor bare har ryddet jorden for træer og solgt brændet, er konsekvensen af privat ejendomsret ikke vækst og fattigdomsbekæmpelse, men skovrydning, og at fattige for altid har mistet adgang til ressourcer i det område, hvor de bor og lever.

blue arrowHør også debatten mellem Christian Friis Bach og Mellemfolkeligt Samvirke: Skal Afrika ud af offerrollen – eller forblive et biodynamisk frilandsmuseum?

Privat ejendomsret er ikke løsningen for afrikansk vækst

Dette er blot ét eksempel blandt mange på, at de seneste årtiers forsøg på at fremme privat ejendomsret til jord i afrikanske lande ikke får afrikanske bønder til at investere mere, og det får dem heller ikke til at producere mere. Dansk Institut for Internationale Studier har bl.a. lige udsendt en rapport fra Uganda, der netop slår det fast endnu en gang. Det burde ministeren også vide, og det er forkert at udtale sig som om mere privat ejendomsret ville skabe vækst via øgede investeringer fra fattige bønder, når man nu ved, at det ikke hænger sådan sammen.

blue arrowHør Christian Friis Bach svare på lytternes spørgsmål til Friis Bachs udmelding om udviklingspolitikken anno 2013 på P1″Ordet er dit”

Berettiget kritik af Christian Friis Bach

Ministeren ved formentlig, at der i afrikansk landbrug er grundlæggende forskel på fattige bønder, der driver små familielandbrug, og virksomheder, som driver plantager med stordrift. Når ministeren udtaler, at privat ejendomsret er en betingelse for at udvikle landbruget, så er det en udvikling, der ikke inkluderer fattige småbønder og ikke er fattigdomsbekæmpende. Afrikanske småbønder mangler i langt højere grad adgang til vand, kredit, teknologi, organisering og markedsadgang for at kunne producere mere, ikke jord.

Igennem hele interviewet udruller ministeren et vrangbillede om Afrika: Man læser at afrikanske høvdinge og kollektivistiske kulturer blokerer for udbredelsen af ejerskab til jord, undertrykker kvinder, og begge dele hindrer den vækst, som resten af verden næsten ikke kan vente på. Det er ikke udtalelser, vi forventede fra den selvudnævnte rettighedsminister, og det har med god grund påkaldt sig kritik.

Problemet er ikke, at Christian Friis Bach siger tingene lidt skarpere og frækkere end vi er vant til. Problemet er, at udtalelserne skitserer en udviklingspolitik, der, stik modsat ministerens egen strategi, hverken er rettighedsbaseret eller fattigdomsorienteret.  Vi håber, der er tale om nogle fortalelser og misforståelser, og ikke en ny politik.

Af Kresten Kjær Sørensen, Projektkoordinator for Mali
VedvarendeEnergi

 

 

 

 

Scroll til toppen