Chrunch Time

Forhandlingerne spidser nu til: Hvor der i går så ud til at være langsom bevægelse i forhandlingerne, er det hele gået lidt mere i stå i dag. Selv på områder, som alle tilsyneladende burde være enige om,

kan forhandlerne ikke blive enige om en tekst.

Basal ad gang til ren energi

Det kan eksemplevis være svært at gennemskue, hvorfor ulandene i G77- gruppen er imod, at man opstiller en 2030-målsætning for basal adgang til ren energi. Jeg prøvede derfor i dag at finde ud af hvorfor ulandene er imod, at man sætter et årstal på, at alle mennesker skal have basal adgang til ren energi på en bæredygtig måde. Det burde jo faktisk være en menneskeret.

Fødevaresikkerhed frem for energi?

Det første bud, jeg fik, var, at for de fattige er adgang til rent vand og mad vigtigere end adgang til energi, så derfor er der mere behov for målsætninger for mad og fødevaresikkerhed. Det er måske rigtig nok, men derfor kunne man jo godt have en målsætning for ren energi. Der er trods alt millioner, der hvert år bliver syge af røg fra madlavning på indendørs bål, og der spildes milliarder af arbejdstimer med at finde brænde, mens børn ikke kan læse lektier i huse, der ikke har ordentligt lys.

FN foreslår ”Sustainable Energy for All”

Det næste bud var, at FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, har foreslået et ”Sustainable Energy for All”-initiativ, med en målsætning om universel adgang til energi i 2030. Og da G-77 landene ikke er så begejstrede for Ban Ki-moon, kan de heller ikke lide hans initiativ. Det lyder også som en rigtig dårlig forklaring – det kan vel ikke være den slags, der styrer verdens gang?

Hvem skal betale?

Det tredje bud var, at mange udviklingslande slet ikke har råd til at forsyne alle med basal energi, og derfor ikke vil være med til en målsætning, medmindre I-landene tilbyder at betale. Så længe der ikke er forslag om midler til udviklingslandene på konferencen, vil de ikke være med til mål om energi eller om andre ting. Det er jo rigtigt for nogle udviklingslande. Omvendt er der jo ikke tale om en bindende målsætning, så ingen lande bliver bundet til noget, de ikke har råd til.
Jeg må fortsætte udforskningen af spørgsmålet i morgen.

Dramatisk drejning

I øvrigt tog dagens forhandlinger sidst på eftermiddagen en dramatisk drejning, da G-77 stoppede forhandlingerne på en række områder med det argument, at der ikke var udsigt til yderligere midler til at hjælpe de fattige lande med en bæredygtig udvikling. I stedet for de åbne forhandlinger startede interne konsultationer om, hvad Rio+20 kunne beslutte mht. midler til de fattige lande. Det bliver spændende at se i morgen, hvad der så kommer ud af det.

Fra Rio+20 topmødet, Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergis udsendte, 14/6-12

Scroll to Top