Hjem > Dansk Energi til borgmestre: Bak op om forliget

Dansk Energi til borgmestre: Bak op om forliget

Landbrug & Fødevarer advarede i et brev til landets borgmestre om effekten af energipolitikken. Det har fået Lars Aagaard, administrerende direktør for Dansk Energi til at følge op med et tilsvarende brev for at give hele historien om den danske energipolitik, herunder for at understrege de fordele som den skaber for Danmark.

I brevet fra den 24. april anklagede Landbrug & Fødevarer energibranchen for – med støtte fra en række borgmestre – at fokusere på en bestemt, konkurrenceudsat gruppe af virksomheder. Organisationen ser gerne, at energiforliget åbnes for at mindske omkostningerne.

I et opfølgende brev til landets borgmestre fra Dansk Energi vurderer Lars Aagaard, administrerende direktør, at en åbning af energiforliget vil være til skade for Danmark. Han anerkender, at PSO-udgifterne er stigende, men påpeger samtidig, at det faktisk er til fordel for bundlinjen på den almindelige danskers elregning. Det skyldes, at stigende PSO-udgifter blandt andet afspejler en faldende elpris:

– Landbrug & Fødevarer peger helt korrekt på, at vi aktuelt ser stigende omkostninger til PSO. De nævner ikke, at det skyldes, at elprisen er lav. Den billige strøm har den effekt, at behovet for støtte til vedvarende energi og til de mange decentrale kraftvarmeværker vokser. Når elprisen falder med 2 øre stiger PSO’en med cirka 1 øre. Den almindelige dansker oplever derfor samlet set en lavere elregning end de forudsætninger, som lå til grund for energiaftalen i 2012, skriver han i brevet.

Dansk Energi deler heller ikke Landbrug & Fødevarers betragtning om, at dansk erhvervsliv bredt set rammes af den stigende PSO-betaling. Men Dansk Energi anerkender, at de firmaer, som konkurrerer med udlandet, og samtidig er energiintensive, har særlige udfordringer. Det segment af erhvervslivet bør man derfor politisk tage hånd om.

– Den 18. marts lagde Dansk Energi en omfattende analyse frem af erhvervslivets energiforbrug. Den indikerer, at det er 8,7 procent af beskæftigelsen i det private erhvervsliv, som sker i energiintensive virksomheder. De øvrige virksomheders konkurrenceevne påvirkes kun i mindre grad af den stigende PSO betaling. Lettelser af hensyn til konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv bør derfor målrettes de virksomheder, hvor udfordringen er markant fremfor en generel nedsættelse for alle, skriver Lars Aagaard til landets borgmestre.

Du kan læse brevet i fuld længde på danskenergi.dk

Kilde: danskenergi.dk

Om forfatteren

Scroll to Top