Hjem > Dårlig idé med PSO-hovsaløsning

Dårlig idé med PSO-hovsaløsning

Energiafgifter skal afspejle energiformens miljø- og klimabelastning, mener VedvarendeEnergi. Den første halvdel af den længe ventede afgifts- og tilskudsanalyse af energisystemet er nu klar. Den skal lægge baggrunden for en tiltrængt revision af energiafgifter og tilskud. Det gælder også den omdiskuterede PSO-betaling, hvor elforbrugerne betaler til vedvarende energi, kraftvarme m.m.

Desværre mangler den anden halvdel og dermed en del af baggrunden for en samlet afgifts- og tilskudsreform.

Fra VedvarendeEnergi opfordrer vi til, at analysen hurtigst muligt gøres færdig, og at Folketinget herefter laver en langtidsholdbar revision af energiafgifter og tilskud, som for alvor kan bidrage til en hurtig og billig omstilling til vedvarende energi.

”Energiafgifterne bør baseres på enkle principper – som at enhver energiafgift skal afspejle energiformens miljø-og klimabelastning, og at afgifter og tilskud skal bidrage til energiomstillingen, siger Gunnar Boye Olesen, politisk koordinator i VedvarendeEnergi.

Det betyder, at kul skal have den højeste afgift efterfulgt af olie og naturgas. Biomasse bør også afgiftsbelægges, hvilket i praksis kan gennemføres for træpiller og træflis. For brænde skal afgiften lægges på brændeovnene efter deres miljøbelastning, ikke på brændet.

El skal ligesom andre energiformer have en afgift, som svarer til dens aktuelle miljø-og klimabelastning

For el er det en halv løsning kun at kigge på produktionen. Med den stigende elproduktion fra vind og sol bør afgifterne indrettes, så de fremmer elforbruget når der er meget vind og sol. I dag varierer els faktiske miljøbelastning med en faktor 4 mellem forskellige timer.

Elafgiften er imidlertid konstant. Det bør derfor overvejes at indføre en afgift, der reflekterer den faktiske miljøbelastning hver time, så elforforbrugerne får det korrekte incitament fra elafgiften til at flytte elforbruget til timer, hvor miljøbelastningen er lav, f.eks. når der er meget vind og sol.

”Energiafgifterne for andre energiformer end el bør øges, så de reflekterer klimabelastningen i en situation, hvor klimaproblemerne har vist sig at være langt mere alvorlige end man vurderede, da de nuværende afgifter blev fastlagt. Da el i dag er overbeskattet i forhold til sin miljøbelastning, skal energiafgifterne dog samlet set ikke øges – de skal revideres”, Siger Gunnar Boye Olesen.

PSO-ordningen bør ses sammen med afgifter og tilskud. Der er ikke brug for en PSO-hovsaløsning. Folketinget bør lave en samlet afgifts- og tilskudsreform, baseret på en samlet analyse inkl. de dele af analysen, som stadig mangler. PSO-ordningen er en udmærket ordning; men i det omfang den bidrager til en overbeskatning af el i forhold til miljøbelastningen, bidrager den ikke optimalt til den grønne omstilling.

Spørgsmål og evt. ønske om uddybninger til politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk eller 86 22 70 00.

Om forfatteren

Scroll to Top