Hjem > Der er statsstøtte i al energi

Der er statsstøtte i al energi

Den danske stat brugte lige over 2 milliarder kr. i støtte til vindenergi i 2012. Det lyder må-ske af meget, men til sammenligning modtog kulkraft 1,8 milliarder og olie 5,3 milliarder kr. i 2011 ifølge OECD. Der er nemlig statsstøtte i alle former for energiforsyning.

Bjørn Lomborg argumenterer i Børsen d. 5. marts for at fjerne støtten til sol- og vindenergi med baggrund i det Miljøøkonomiske Råds rapport. Det er for dyrt, siger de og han. Og i VedvarendeEnergi er vi overraskende nok helt enige mht. vindmøller på land: Lad os fjerne støtten til dem og fjerne støtten til kul og olie samtidig. Vindenergi på land kan nemlig fint klare sig i et frit marked, hvis man også fjerner tilskuddene til fossil energi.

Men der stopper enigheden også. I VedvarendeEnergi mener vi, at vi skal have vedvarende energi af mange årsager. Hvis vi holder os til den økonomiske side af sagen, er der grund-læggende to grunde til 100 % vedvarende energi: De fossile brændsler slipper op og til-pasningen til klimaforandringerne bliver dyrere jo større vores CO2-udslip er. I det Miljø-økonomiske Råd forholder de sig slet ikke til området på så lang sigt og har ingen svar på de udfordringer. Lomborg mener til gengæld at have svaret: Brug pengene på forskning i stedet for støtte. Men det er jo en falsk modsætning. Man kan sagtens både støtte en bran-che og støtte forskning i området, og det er der god synergi i. Der forskes jo fx på livet løs i vindenergi, fordi der er et marked for det.

Vi har et bedre bud i VedvarendeEnergi end Lomborg: Når hele verden nu skal overgå til vedvarende energi, fordi vi som årene går ikke har andre valg, hvorfor så ikke gå forrest i Danmark og være dem, der har udviklet de teknologiske løsninger på alle de udfordringer, der følger med en så ambitiøs omstilling? Det handler især om omstilling af energiinfra-strukturer, lagring og konvertering af energiformer. Netop pga. den støtte vi historisk har givet vindmøller i Danmark, har vi i dag udbygget vindkraften til et stade, hvor vi begynder at have et hjemmemarked for lagring og konvertering af el fra vindmøller.Vi har simpelt-hen en historisk chance for at blive bedst på et marked, der allerede er i sin vorden.

Til den vision, kan vi ikke bruge kortsigtede, snævert nationale, økonomiske udregninger og heller ikke utopisk forestillinger om den store samfundsomvæltning drevet af forskning fra et elfenbenstårn. Vi skal bruge en politisk vision for energisystemet: Hvor meget el skal konverteres til varme? Hvor meget skal ske hos slutbrugeren, hvor meget centralt? Hvor meget el skal lagres i elbiler? osv.

Med konkrete, langsigtede mål, der er finansierede og har bred politisk opbakning så erhvervslivet trygt kan investere, kan vi virkelig gå ind den klimaudfordring vi står overfor. Vi skal selvfølgelig også have offentlig støtte til forskning, men det er for uambitiøst udelukkende at se forskning som et spørgsmål om offentlige finanser. God forskning kræver et godt marked.

Bodil Kornbek. Formand i VedvarendeEnergi

Scroll til toppen