Hjem > DN:Folketingets politikere må stoppe boring efter skifergas i Danmark

DN:Folketingets politikere må stoppe boring efter skifergas i Danmark

VVM-høring om prøveboring efter skifergas i Frederikshavn er helt utilstækkelig, mener Danmarks Naturfredningsforening, som har sendt høringssvar om den kontroversielle energiform og breve til Folketingets miljø-,klima- og energiudvalg.

Rapporten efterlader en lang række ubesvarede spørgsmål og bekymringer og forsømmer at belyse, hvilke konsekvenser skifergas vil have for miljø og klima i Danmark. Det er på tide Folketingets politkere tager ansvaret tilbage, mener DN.

Frederikshavn Kommune er kommet et skridt nærmere på at lægge jord til en prøveboring efter skifergas. I dag slutter nemlig høringsfristen for den VVM-undersøgelse, som skal klarlægge, hvilke risici den første efterforskningsboring efter skifergas kan have for miljøet.

Danmarks Naturfredningsforening har sendt et stærkt kritisk svar på VVM-undersøgelsen, som DN mener, efterlader en lang række ubesvarede spørgsmål og bekymringer.

"Skifergas er ikke en hvilken som helst energikilde. Den kan medføre uoverskuelige klima og miljøkonsekvenser, og vi synes, det er selvmodsigende, at Frederikshavn Kommune, som er klimakommune, kan ende med at lægge jord til et ukendt antal skiferagsboringer", siger Sine Beuse Fauerby, miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Skifergas er en naturgas, som ligger indkapslet dybt i jordens lag af skifer, typisk fire kilometer under jordens overflade, og det kan kun indvindes ved brug af den kontroversielle metode frakturering – eller på engelsk fracking – hvor man pumper en blanding af kemikalier og store mængder vand ned i undergrunden for at sprænge lagene af skifer i stykker, så skifergassen kan gøres fri.

Det var den tidligere VK-regering, som i 2010 gav det franske energiselskab Total tilladelse til at undersøge, om der er forekomster af skifergas i den danske undergrund, som det kan betale sig at hente op. Men det er Frederikshavn Kommune, der som den lokale miljømyndighed, skal give franskmændene tilladelse til at starte prøveboringerne, og derfor også kommunen, som skal gennemføre miljøundersøgelserne. Danmarks Naturfredningsforening mener, at det er på tide Folketingets politikere tager ansvaret tilbage og stopper eftersøgningen efter skifergas i Danmark.

"Vi synes, at Folketingets politikere efterlader kommunen i en kattepine her. Det er jo de samme politikere, som har besluttet at Danmark skal være fri af fossile brændselsformer i energiforsyningen allerede i 2035, og skifergas er bare endnu en fossil type energi, som udleder CO2 ligesom kul, olie og naturgas gør", siger Sine Beuse Fauerby.

Brev til Folketinget
Sammen med høringssvaret til VVM-undersøgelsen af prøverboringen i Frederikshavn har DN også sendt et brev til Folketingets klima- og energiudvalg og til miljøudvalget, hvor foreningen opfordrer politikerne til at stoppe denne proces.

"Det altoverskyggende problem ved boringen i Frederikshavn er, at det er det første skridt mod udvinding af skifergas i Danmark, og vi mener, det er misvisende, at der er blevet udarbejdet en vurdering af virkninger på miljøet, der kun ser på konsekvenserne af netop denne enkelte efterforskning og ikke på, hvad udvinding af skifergas vil betyde for miljø og klima i Danmarksom helhed", siger Sine Beuse Fauerby.

DN kritiserer også VVM-rapporten for, at dens omtale af boremetoder er præget af upræcise formuleringer, og at nogle af de beskrevne metoder er ukorrekte, så miljøproblemerne ved efterforskningsboringen ikke bliver tilfresstilende klarlagt. Selv om der endnu ikke er talt om en egentlig fracking, er der behov for at få alle miljørici, som dette projekt kan medføre, belyst.

"At en så mangelfuld VVM skal danne grundlag for den første efterforskningsboring er meget bekymrende for fremtiden. Det vil vi ikke være med til", siger Sine Beuse Fauerby.

Fakta:
Frederikshavn Kommune har fået udarbejdet en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), af den første prøveboring efter Skifergas. Denne har været i høring frem til den 5.maj 2014

Den nøjagtige klimabelastning ved udvinding af skifergas har givet anledning til megen diskussion. Ikke desto mindre er der ingen tvivl om, at skifergas, som minimum, har den samme klimabelastning som naturgas, og at de reelle tal formentligt ligger meget højere[1], og at skifergas dermed vil bidrage til en øget klimabelastning.

Dette strider imod den danske regerings målsætning om, at vi i 2035 er fri af fossile brændsler i energiforsyningen. Derudover strider det imod anbefalingen fra FN´s klimapanel IPCC’ fra marts måned i år om, at størstedelen af de fossile brændsler, vi allerede kender, skal blive i jorden[2].
________________________________________
henvisning til noter:

[1]http://www.eeb.cornell.edu/howarth/web/Marcellus.html
[2]http://mitigation2014.org/ og http://ipcc-wg2.gov/AR5/

Scroll til toppen