Hjem > Energiagentur: Ingen vej uden om at satse stort på el

Energiagentur: Ingen vej uden om at satse stort på el

I ny rapport slår Det Internationale Energiagentur fast, at elektricitet kommer til at udfordre olie som den vigtigste energibærer i det 21. århundrede. Men lige nu vokser kulstrøm mere end sol, vind og vandkraft.

Elektrificering af energiforsyningen med stigende mængder strøm fra vedvarende energikilder er den eneste sikre vej til global forsyningssikkerhed og at nå klimamålene på en økonomisk forsvarlig måde i det 21. århundrede.

Det er hovedbudskabet i en ny rapport fra Det Internationale Energiagentur ved navn Energy Technology Perspectives (ETP) 2014. Rapporten analyserer hvert andet år udviklingen i energisektoren og de teknologier, som er afgørende for, at verden kan omstille sig til et kulstoffattigt energisystem til en overkommelig pris.

Ifølge IEAs administrerende direktør, Maria van der Hoeven, byder en omstilling til el som den vigtigste energibærer på mange muligheder, men den kan ikke løse alle problemer:

»Vi er på den forkerte vej i øjeblikket, fordi det stigende forbrug af kul overskygger væksten i udbredelsen af vedvarende energi, og fordi udledningerne fra elsystemet ikke har ændret sig i 20 år på trods af fremskridt i nogle regioner . En radikal kursændring på globalt plan er på høje tid,« sagde hun i forbindelse med rapportens offentliggørelse.

Rapporten beskriver to modstridende tendenser, når det gælder udnyttelse af potentialet i el som energibærer: En hastigt stigende global efterspørgsel efter elektricitet over for et indlysende behov for øget systemintegration af blandt andet vedvarende energikilder i elsystemerne.

Ifølge rapporten er elektricitetens samlede andel af energiforbruget fordoblet i løbet af de sidste 40 år, mens hovedparten af elproduktionen dog næppe er CO2 neutral. El-fremstilling sluger 40 pct. af primærenergien og producerer en tilsvarende andel af energirelaterede CO2- emissioner.

Men samtidig anfører energiagenturet, at det kan lade sig gøre at øge effektiviteten, begrænse efterspørgslen og få gjort næsten halvdelen af elproduktion CO2 neutral i 2050.

Otte billioner dyrere på to år

Rapporten præsenterer tre scenarier for, hvordan det globale energisystem kan tænkes at udvikle sig frem mod 2050. I alle scenarier ser IEA, at elektricitetens rolle i energisystemet vokser hurtigere end nogen anden kilde.

Den konstaterer også., at der er behov for yderligere 44 billioner (det er billioner!) dollar i investeringer for at sikre ren energi i 2050. Det store tal modsvares af en tilsvarende brændstofbesparelse på 115 i USD billioner.

Det nye skøn er højere en de 36 billioner USD, som en tidligere rapport har udregnet. Ifølge IEA vise denne stigning til dels det, som organisationen har sagt i et stykke tid : Nemlig at jo længere vi venter, jo dyrere bliver det at forvandle vores energisystem.

Kilde: ing.dk

Scroll til toppen