Hjem > EnergiTjenestens fremtid

EnergiTjenestens fremtid

Igennem de seneste par år har EnergiTjenesten gennemgået en udvikling fra en situation, hvor vores midler kom fra Energifonden til, at vi fra 2015 skal finde midlerne andre steder. Dette har været en udfordring, men pga. et tæt samarbejde med mange partnere, f.eks. kommunerne og Energistyrelsen, vil vi også være der i 2015.

Lokal forankring

EnergiTjenesten er kendetegnet ved den lokale forankring med 10 kontorer fordelt ud over landet. Det er en stor fordel i forhold til lokale samarbejder, fordi man med det lokale set-up kan nå helt ud til den enkelte borger.

Et andet kendetegn ved EnergiTjenesten er den landsdækkende, uvildige telefonrådgivning, hvor alle – fra forbrugere til erhvervsdrivende – kan ringe og tale direkte med en energirådgiver. EnergiTjenesten har hidtil haft 6000 henvendelser af den type om året.

En stærk profil

Vi arbejder hårdt på, at EnergiTjenesten får nye bevillinger, så den borgernære og uvildige rådgivning også i fremtiden får en markant position på energispareområdet.
Vi er jo i den heldige situation, at EnergiTjenesten har en unik profil på et marked, hvor kommercielle foretagender mere og mere dominerer.

Forhåbentlig kan også politikere og bevillingsgivere se betydningen af en instans, der kan levere uvildig energirådgivning i øjenhøjde med den enkelte borger.

Hvis I vil vide flere detaljer og status, er I altid velkommen til at kontakte sekretariatsleder Bjarke Rambøll på br@ve.dk

Scroll til toppen