blue arrow
Hjem > Er skifergasboblen ved at briste?
blue arrow

Er skifergasboblen ved at briste?

Efterforskningen efter skifergas i Dybvad i Nordjylland lægger sig op af tilsvarende boringer i Polen, Kina og ikke mindst Rusland, hvor det største potentiale for skifergas findes. I USA er udvindingen af skifergas blevet udset til at skulle løse den amerikanske energisituation. Kan den det?

Har produktionen af olie nået sit toppunkt?

I disse år diskuteres det jævnligt om produktionen af olie har nået sit toppunkt.

Et er sikkert: Hvis ikke toppunktet for olieproduktionen allerede er passeret, så sker det i hvert fald inden for de nærmeste år.

Både det tyske energiforum EWG (Energy Watch Group) og IEA (International Energy Agency) har sat peak oil til 2006 for konventionel olieproduktion. Og den amerikanske optimisme med at skifergassen redder den amerikanske energisituation for både vores og den næste generation er mildt sagt tvivlsom.

”Vi har forsyninger af naturgas til omkring 100 år ”, sagde præsident Barack Obama i sin tale til nationen i januar 2012. Er USA ved at blive det nye Saudi Arabien, nu hvor USA oven i købet er blevet eksportør af gas? Hvad er sandheden? Der er god grund til at gå skifergassituationen i USA efter i sømmene.

blue arrowLæs mere om skifergas

Hvor store er skifergas reserverne egentlig?

Når man skal gå et synspunkt efter i sømmene, er det hensigtsmæssigt at starte med at tjekke afsenderen. Meget tyder på, at Barack Obamas synspunkt er baseret på spindoktorerne i Wall Street.

Den amerikanske forfatter F. William Engdahl har undersøgt sagen. Engdahl har i en årrække beskæftiget sig med den aktuelle geopolitik og har kigget på opgivelserne af mængderne af skifergas. Ved alle opgivelser af et råstof er der tre kategorier: Sikre – altså kendte efterforskede forekomster, usikre, det vil sige ikke grundigt undersøgte formationer og endelig den tredje kategori: mulige forekomster. Sidstnævnte er typisk spor af råstoffet. Engdahl konkluderer, at Obamas synspunkter kun gælder, hvis man lægger alle tre kategorier af skifergasforekomster sammen!

”The Haliburton Loophole” – der skal ikke tages hensyn til miljøet

Dertil kommer det juridiske smuthul skabt af den tidligere vicepræsident Dick Cheney. Dick Cheney var vicepræsident i George W. Buch regering. I 2005 fik Dick Cheney indført det princip, der sidenhen er gået under betegnelsen ”Haliburton Loophole”.Princip beslutningen betyder, at efterforskningen efter skifergas i USA ikke er underlagt de sædvanlige miljøbeskyttelsesregler.

Haliburton er det oliefirma, der har rettighederne til centrale patenter i forbindelsen med udvindingen af skifergas. For fuldstændighedens skyld bør det nævnes, at Haliburton Inc. er Dick Cheneys gamle firma.

Hvornår topper produktionen af skifergas?

En ædruelig bedømmelse af skifergassens fremtid kan illustreres med nedenstående kurve.

nyhed shale gas hpartikel

I følge dette skøn vil produktionen af skifergas nå toppunktet i løbet af dette årti, måske om fire år efterfulgt af et hastigt fald.

De globale gaspriser vil stige

Hvis det er spindoktorerne i Wall Street, der har udklækket budskabet om skifergassens velsignelser må de samtidig være de første til at fokusere på den mulige økonomiske krise, der vil følge direkte i kølvandet på faldet i produktionen af skifergas. Det gør journalisten Nafeed Ahmed i The Guardian.

Ahmed konkluderer at ”de globale gaspriser snarere vil stige end følge den amerikanske trend. I mellemtiden”, fortsætter Ahmed,  ”vil olieproduktionen fortsætte med at dale med så meget som 40% i 2030.”

De allerseneste trends i skifergasproduktionen er at i 2013 er skifergasproduktionen begyndt at falde og gaspriserne i USA er samtidig begyndt at stige. De meget lave gaspriser har fået skifergasproducenterne i USA til at reducere efterforskningen, og da hver skifergasboring kun giver gas i få år, giver det hurtigt en lavere gasproduktion,

Endelig energi eller vedvarende energi?

Der er derfor fornuft i at se samlet på de fossile energikilder.  De er alle endelige. Produktion af nye fossile energikilder vil blive stadig dyrere og miljømæssigt mere belastende. Udvindingen af skifergas kan derfor fortsætte men til stadig højere priser og uden tanke på bæredygtighed.

Når nedgangen i skifergasproduktionen bliver en realitet, kan det meget vel medføre en økonomisk krise. Og til den tid er en lang række investeringer båndlagt i skifergasprojekter, investeringer der i stedet kunne være brugt til energibesparelser og til vedvarende energi, der af natur ikke udtømmes.

Af Hans Pedersen, redaktør for RÅSTOF magasinet for vedvarende energi og miljø

Kilder:
F. William Engdahl: The Fracted-up USA Shale Gas Bubble.  Global Research 13. March 2013.
Nafeed Ahmed: Shale gas won´t stop peak oil, but cut create an economic crisis. The Guardian 21. June 2013.

Scroll til toppen