Hjem > Etikrapport: Rullende forvaltning kan være løsningen på deponeringen af atomaffald

Etikrapport: Rullende forvaltning kan være løsningen på deponeringen af atomaffald

NOAHs forlag har netop udgivet en rapport - Atomaffaldsdeponering i etisk perspektiv – der behandler de etiske aspekter ved et slutdepot for lav- og mellemaktivt atomaffald fra Risø.

Slutdepotet underkastes for øjeblikket en strategisk miljøvurdering og Folketinget forventes i begyndelsen af det nye år at afgøre, om det skal bygges i overensstemmelse med det nuværende forslag, der enten resulterer i et terrænnært slutdepot eller mellemdyb deponering.

Etikrapporten er en del af baggrundsmaterialet for en kronik, der blev offentliggjort tidligere på måneden i dagbladet Politiken. Kronikken er skrevet af medlemmerne af en bredt sammensat studiekreds, der gennem længere tid har undersøgt og diskuteret atomaffaldsproblematik. Blandt disse er de fire forfattere til etikrapporten.

Rapporten forsøger at udstikke rammerne for en atomaffaldsetik, der er baseret på en række miljø-, risiko-, fremtids- og teknologietiske overvejelser. Et af dens hovedbudskaber er, at atomaffaldsdeponeringen i den foreliggende situation bør baseres på såkaldt ”rullende forvaltning” – et begreb, der er kendt i udlandet, men som her introduceres for første gang i en dansk sammenhæng.

Palle Bendsen fra NOAH Friends of the Earth Denmark’s urangruppe udtaler:
”Kritik fra udenlandske ekspertorganisationer har peget på, at det slutdepotkoncept, som de danske myndigheder satser på, ikke formår at holde atomaffaldet væk fra miljøet en gang for alle. I stedet har vi brug for en såkaldt rullende forvaltning, der sikrer overvågning og vedligeholdelse af atomaffaldet, så ansvaret herfor overføres fra generation til generation. Det vil også give mulighed for at tage affaldet under behandling igen og eventuelt ompakke det”.

Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi udtaler:
”I den situation, vi står i lige for øjeblikket, kan rullende forvaltning ikke forenes med et slutdepot, kun med et moderne mellemlager som i Holland, hvor atomaffaldet opbevares under betryggende forhold i en kortere eller længere periode. Først når der foreligger tilstrækkelig viden om, hvordan det kan opbevares fuldstændigt sikkert, kan vi begynde at overveje andre løsninger som et slutdepot. Men der kan gå en vis tid, før det sker”.

Kilde: NOAH og VedvarendeEnergi

Scroll til toppen