Hjem > EU Klimaaftale – et lille skridt i den rigtige retning

EU Klimaaftale – et lille skridt i den rigtige retning

Fredag d. 10. oktober aftalte EU’s 28 regeringslederre at begrænse drivhusgasudslip med mindst 40% tilsammen i de 28 EU-lande, fra 1990 til 2030, samt i 2030 at nå 27% vedvarende energi og 27% energieffektivitet.

Det er langt fra nok til at sikre et stabilt klima, heller ikke selvom resten af verdens lande gør en tilsvarende indsats. Og til sammenligning har VedvarendeEnergi foreslået at Danmark omstiller til 100% vedvarende energi frem til 2030, ligesom vort internationale samarbejde, INFORSE har foreslået 60% drivhusgasreduktion i 2030 for EU og 50% vedvarende energi.

Når aftalen alligevel er et lille skridt i den rigtige retning, er det fordi den sender et signal til verden om at EU-landene stadig har en klimapolitik, og kan sætte fælles mål. Det giver håb om en meningsfuld global klimaaftale ved COP21 i Paris, hvor andre lande også kan yde en indsats, og hvor verden kan komme et skridt videre på vejen med den nødvendige reduktion af de globale udslip.

Det er positivt, at der i aftalen står mindst 40% reduktion, så tallet kan øges, og at også energieffektivitetsmålet kan øges senere. Omvendt er det negativt at flere nationale krav ser ud til at udvande aftalen.

Der er blandt andet Polens krav om gratis CO2-kvoter til kulkraftværker, og Danmarks ønsker om at kunne undgå reduktioner af transportens CO2-udslip ved at få bilernes udslip med i EU’s CO2-kvotesystem.

Kvotesystemet har alt for mange kvoter, og dermed kan bilerne få billige kvoter frem for at reducere udslippene, som konsekvens af Danmarks fingeraftryk på aftalen.

Scroll til toppen