Hjem > EU Kommissionens meddelelse om energieffektivitet

EU Kommissionens meddelelse om energieffektivitet

VedvarendeEnergi støtter udtalelsen fra Det Økologiske Råd om EU Kommissionens meddelelse om energieffektivitet og dens bidrag til energiforsyningssikkerheden og den klima- og energipolitiske ramme for 2030, herunder:

  • Ambitionsniveauet i EU-Kommissionens meddelelse er for lavt
  • Der bør vedtages et 40% bindende energisparemål , eller højere
  • Vi er enige i at den fremlagte “Impact Assessment ” viser en urealistisk dårlig samfundsøkonomi, idet der anvendes en alt for høj diskonteringsrente for energibesparelser i bygninger – og den overvurder de nødvendige investeringer, bl.a. ved ikke i tilstrækkeligt omfang at inddrage at energirenovering laves i kombination med øvrig  renovering
  • Energieffektiviseringspotentialer i industrien og især i SMV undervurderes
  • ”Energifattigdom” i EU bør bekæmpes via renovering af EU’s bygningsbestand
  • Der er ikke taget hensyn til afledte ikke-energimæssige fordele af energirenovering – disse fordele vil forbedre den beregnede effektivitet af energieffektiviseringer ganske betydeligt
  • Et bindende krav om 40% energieffektivisering vil muliggøre at EU forhøjer det fremlagte mål for hjemlig reduktion af drivhusgasser fra 40 til 50%

Vi vil godt yderligere foreslå, at Danmark i sin EU-politik prioriterer en ambitiøs revision af Ecodesign og energimærkningsdirektiverne, lægger vægt på at styrke regulering for energieffektivitet også på områder der er omfattet af EU kvotehandelssystem (EU-ETS) da dette ikke er et effektivt styringsinstrument og arbejder for en styrket energieffektivitetsregulering af industrien, der kun i begrænset omfang er reguleret af EU eller nationale regler.

For yderligere information kontakt Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

 

Scroll til toppen