EU presser på for mere energi fra sol og vind

Sol, vand, planteaffald. Det har europæiske lande i årevis lovet af få til at blive til energi. Alligevel kommer vores varme og strøm fra olie, gas og kul. Så nu opfordrer Europa-Kommissionen EU-landene til alle sammen at følge EU’s regler om økonomisk støtte til de alternative energikilder.

– Det handler om europæisk koordinering – en europæisering – af systemer for tilskud, sagde Günther Oettinger, kommissær for energi, her til eftermiddag.

Et spørgsmål om sikkerhed

Formålet er at give investorer tillid til at sætte gang i udviklingen af vedvarende energi.

– Kun hvis investorer fra begyndelsen er sikre på, hvor meget de får i tilskud til at bygge en vindmøllepark eller et solanlæg, sætter de pengene i det, sagde Oettinger.

Og kun sådan når EU sit mål: Nemlig at en femtedel af energien kommer fra kilder som sol, vind og vand indenfor de næste otte år.

Svækker investeringslyst

I dag er tilskud til vedvarende energi i unionens medlemslande forskellige, og regeringerne ændrer konstant på støtteordningerne, lød det.

For eksempel har Spanien sat et loft på statens tilskud til alternative energikilder. Og det har ifølge iagttagere svækket lysten til at investere i den slags energi.

Kilde: dr.dk

Scroll to Top