Hjem > Flere vindmøller på land?

Flere vindmøller på land?

Alle kandidater, der opstiller til byrådsvalget i Frederikshavn blev spurgt følgende spørgsmål:


Går du ind for, at flere vindmøller opstilles på land?

Her kan du se, hvad de forskellige kandidater har svaret.


Søren Visti Jensen, Socialistisk Folkeparti (SF):
“Jeg går ind for flere landbaserede vindmøller.”


Bahram Dehghan, Socialdemokraterne (A):
“Vi ved at havvindmøller er tre gange så dyre, end landmøller og vi skal stadig være 100 % fossilfri i 2050. Investeringsflytteplaner for havmøller er p.t. Ikke så store,  når det så er sagt kan en begrænset antal landmøller sættes op i land, forudsat at de ikke et til gene for mennesker, dyr og den danske natur, som i denne sammenhæng bør betragtes som en væsentlig del af den danske kulturarv.”


Poul-Erik Andersen, Enhedslisten (Ø):
“Jeg går ind for at vi opstiller vindmøller til havs. Kan der findes placeringere på landjorden, som ikke generer miljø,naboer og dyreliv m.m. kan vi tage diskussionen i byrådet.”


Hans Jørgen Nygaard, Radikale Venstre (B):
“Jeg vil stemme ja til vindmøller på land – på gode placeringer!”

Birgit Stenbak Hansen, Socialdemokraterne (A): “Jeg kan og vil ikke svare med ja og nej på komplekse og vigtige spørgsmål.

Her er vores politik: Vindmøller er ren grøn energi. Socialdemokratiet går ind for opstilling af vindmøller på havet såvel som på land. Vi lytter til borgerne. Ingen skal forulempes af kæmpe vindmøller ret op ad deres bopæl. Vindmøller på land skal primært opføres i tilknytning til andre store industri anlæg Havne, Kraftværker, Værfter e.t.c. Kæmpemøller i  de åbne landskaber med stor herlighedsværdi, endsige oplagte naturfredningsmæssige værdier er udelukket.”

Ida Skov, Enhedslisten (Ø): “Ja, jeg går ind for at der opstilles flere vindmøller på land. Verdens forbrug af fossil energi er den vigtigste grund til klimaændringer, der bl.a. medføreroversvømmelser, tørke og orkaner. Enhedslistens vil erstatte de fossile brændstoffer med vedvarende energi. Med den nuværende teknologiske udvikling vil det især sige vind- og solenergi.Jeg foretrækker med den nuværende viden vindmøller på havet, men med de priser, der er på havvindmølleenergi, er det pt. nødvendigt at udbygge også på land, for at få mere gang i overgangen til vedvarende energi nu.

Ved placering af møller på land, skal der tages hensyn til følsomme naturområder, Enhedslisten Frederikshavn går således imod, at der opstilles vindmøller i Gårdbogård Sø. Samtidig med udbygning af vind- og solenergi skal der forskes i andre alternative energiformer som hy-drotermi, bølgeenergi osv.”

Charlotte Sørensen, Enhedslisten (Ø): “Det er kompliceret. Jeg går ind for flere vindmøller, men de bør i mine øjne ligge på havet. Vindmøller på land de rigtige steder er også en god ide. Problemet i et tæt befolket land som vores, er at finde egnede steder. For jeg mener bestemt ikke vindmøller skal placeres i vores i forvejen trængte naturområder.”


Per Bech Christensen, Socialdemokraterne (A):
“Vindmøller har en vis værdi i form af grøn energi. Opstilling af vindmøller på havet og land må ikke forulempe borger naboer og naturfredninger samt områder med stor herlighedsværdier. Men der er jo som bekendt god plads på havet og megen vind.”

Peter Jensen, Enhedslisten (Ø): “JA til vindmøller på land.”

Bjarne Kvist, Socialdemokraterne (A): “Hvad angår vindmøller går jeg varmt ind for opstilling af sådanne. Fortrinsvis på havet men også på land hvor det kan gøres uden væsentlige gener for beboere. Jeg finder jeres spørgsmål alt for komplekse til at der kan svares et klart ja eller nej til dem.”

Kasper Bagnkop, Radikale Venstre (B): “Ja, vi skal have fokus på at opstille flere vindmøller på land. Selvfølgelig skal vi finde egnede placeringer som tager hensyn til miljøministerium mennesker, men vi bliver som kommune nød til at tage ansvar, da offshore møller er langt dyrere og desuden er det staten, som er myndighed på vandet. Så lokale beslutninger kan tages i forhold til landmåler under 125 meter.”

Helle Madsen, Venstre (V): “Jeg siger ok til vindmøller, men til havs.”

Brian Pedersen, Socialistisk Folkeparti (SF): “JA.”

Poul Sørensen, Dansk Folkeparti (DF): “Som hoved regel skal det være Dansk fremstillede havvindmøller. Der kan dog være steder på land, hvor man i enighed på stedet, kan blive enige om at gamle udtjente møller skiftes ud med nye tidsvarende. Men også her gælder det, at borgerne skal spørges, og have medbestemmelse. Hvis man har et sted, hvor alle egnens beboere er enige, og det er velegnet til vindmøller, skal der ikke ligges hindring i vejen for vindkraft. Det er jo grøn energi, som sammen med solfangere gerne skulle overtage en stor del af vores energibehov.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll til toppen