VedvarendeEnergi - historien fra 1985-1994
VedvarendeEnergi - historien fra 1985-1994

Fra 1985-1994 – Fokus på solvarme og vindenergi

 

Fra 1985-1994 - Fokus på solvarme og vindenergi

1985

 • Tilskud til lokale oplysningsaktiviteter
 • Folketingsbeslutning om Danmark uden atomkraft
 • Danmarks på det tidspunkt største vindmøllepark indvies på Ærø. Vindmølleparken består af i alt 11 møller - 55kW Vestas-møller. Se billedet.

1986

 • Energikontorerne bevilges tilskud fra Styregruppen for Vedvarende Energi
 • Fredag den 26. april sker der en alvorlig ulykke på det sovjetiske atomkraftværk i Tjernobyl

1987

 • Første nummer af BiogasNyt udkommer med OVEs pressesekretariat som udgiver

1988

 • Den første regionale solvarmekampagne gennemføres i Nordjyllands Amt

1989

 • OVE laver en ”Landsdækkende, lokal informationskampagne for solvarme” for Dansk Smedemesterforening

1990

 • Regionale solvarmekampagner fortsætter i Storstrøms amt efter model fra Nordjyllands Amt

1991

 • Regionale solvarmekampagner i Københavns-, Frederiksborgs, Ringkøbings og Fyns  amter
 • Styregruppen for Vedvarende Energi nedlægges og i stedet oprettes VE-Rådet

1992

 • OVE stifter International Network for Sustainable Energi, Inforse, under den første globale klimakonference i Rio de Jainero
 • Der er gennemført solvarmekampagner i samtlige amter
 • I februar kommer første nummer af Dansk Bioenergi på gaden

1993

 • Den første af en række landsdækkende basis solvarmekampagner gennemføres af OVE i samarbejde med SEK for VVS Branchens Uddannelsesnævn og finansieret af Energistyrelsen
 • OVE gennemfører i samarbejde med dk-teknik kampagnen "Fyr bare løs" med tilskud fra hhv. Altener og Energistyrelsen
 • Første nettilsluttede solcelleanlæg etableres ved prøvestationen for solceller, samt elselskabet VOH i Brædstrup

1994

 • Landsdækkende basis solvarmekampagne
 • Villa Vision opføres på Dansk Teknologisk Institut
Scroll to Top