VedvarendeEnergi fra 1975-1984
VedvarendeEnergi fra 1975-1984

Fra 1975-1984 – vedvarende vind

 

Fra 1975-1984 - vedvarende vind

1975

 • Organisationen for Vedvarende Energi, OVE, bliver officielt startet som græsrodsorganisation på et pressemøde i Arendalsgade 5 i København den 6. november. Først i 1979 bliver OVE en egentlig forening med bestyrelse og generalforsamling
 • Første fortegnelse over ‘Vedvarende Energikilder’ udkommer i september 1975

1976

 • Første nummer af OVEs tidsskrift ”Vedvarende Energi” udkommer i april
 • Første OVE lokalgruppe udenfor København oprettes i Ollerup på Fyn på initiativ af René Karottki

1977

 • Højskolelærer Uffe Geertsen, Kolding Højskole, tager initiativ til dannelsen af de af Samvirkende Energikontorer
 • Kolding Højskoles 0-energihus, der er designet af Carl Herforth, tages i brug og danner basis for oprettelsen af Kolding Højskoles Energikontor

1978

 • OVE overgår fra den flade græsrodsstruktur til at være en ”rigtig” forening
 • OVEs første vindtræf på Brandbjerg Højskole den 20. november 1978
 • OVE nedsætter et sikkerhedsudvalg
 • Etablering af Prøvestationen for Mindre Vindmøller på Risø

1979

 • Der nedsættes en journalistisk redaktionsgruppe til tidsskriftet ”Vedvarende Energi” bestående af Hans Pedersen og Flemming Ytzen
 • OVE udgiver sikkerhedsregler for vindmøller
 • Produktionskollektivet Dana Vindkraft leverer Holger Danske 2 vindmøllen til Kolding Højskole

1980

 • Redaktionen af ”Vedvarende Energi” udvides med en teknisk redaktør, ingeniør og højskolelærer Ejvin Beuse
 • Sidste udgave af fortegnelse over ‘Vedvarende Energikilder’
 • Folketinget udskyder beslutning om atomkraft på ubestemt tid

1981

 • Energihåndbogen udkommer på OVEs Forlag
 • Tidsskriftet får egne redaktionslokaler i Århus og ansætter en journalist
 • Det første vindmøllelaug Bruunshåb Andelsenergi I/S etableres på initiativ af højskolelærer Ole Elmose, Viborgegnens Energi- og Miljøkontor

1982

 • OVE etablerer ‘Pressesekretariatet for Vedvarende Energi’
 • Styregruppen for Vedvarende Energi oprettes i Teknologirådet under Industriministeriet
 • OVE og SEK etablerer koordinationsudvalget PROKO

1983

 • Oprettelse af Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi på initiativ af OVEs formand Preben Maegård

1984

 • På landsmødet på Vestbirk Højskole besluttes det at ”modernisere” vedtægterne med indarbejdelse af begrebet ”miljø”
 • Tidsskriftet ændrer som konsekvens navn til ”Vedvarende Energi & Miljø
 • OVE afholder sin første sommerlejr på Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy
 • Der indledes projektsamarbejde med VVS Branchens Uddannelsesnævn
Scroll to Top