Hjem > Frivillig aftale om bæredygtig biomasse på danske kraftvarmeværker

Frivillig aftale om bæredygtig biomasse på danske kraftvarmeværker

Fuld damp på biomassen i danske kraftvarmeværker: Minister glad for ny aftale, som skal sikre, at der kun brændes bæredygtig biomasse i den danske energisektor.

De træpiller og den træflis, der fyldes i kedlerne på de danske kraftvarmeværker, skal komme fra bæredygtigt drevne skove. Samtidig skal det dokumenteres, at biomassen giver et væsentligt lavere udslip af CO2, end hvis man fyrede med kul eller gas.

Det er hovedindholdet i en frivillig aftale om bæredygtig biomasse, som energibranchen i går præsenterede for klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R).

Han har tidligere opfordret branchen til at indgå en frivillig aftale om kriterier for bæredygtig biomasse og truet med lovgivning i tilfælde af, at en aftale ikke kommer på plads.

Biomasse erstatter i disse år i stor stil kul og naturgas i de danske kraftvarmeværker, blandt andet fordi biomasse er afgiftsfri. Biomasse regnes for en grøn energikilde, men den er omstridt. Nogle fagfolk sætter spørgsmålstegn ved CO2-gevinsten, hvis der ikke er tale om decideret affaldstræ eller halm.

Den nye aftale skal blandt andet sikre, at biomassen kommer fra skove, som drives under hensyn til økosystemerne, og hvor der plantes nye træer. Branchen vil hvert år fremlægge en rapport, som er godkendt af en uafhængig tredjepart.
Imponeret minister

Ifølge aftalen skal 40 procent af den anvendte biomasse i 2016 være omfattet af dokumentationskravene, 60 procent i 2017, 75 procent i 2018. I 2019 skal aftalen være fuldt indfaset.

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) erklærer sig “imponeret over ambitionsniveauet i aftalen”.

“Nu kan vi med sindsro gå videre med konverteringen fra kul til biomasse”, sagde han.

Sekretariatsleder Christian Ege fra Det Økologiske Råd, som på vegne af en række ngo’er har bidraget til processen, er stadig forbeholden overfor stærkt øget forbrug af biomasse.

I dag er 15 procent af den danske el- og varmeforsyning baseret på træpiller og træflis. Det ventes at vokse til 25 procent i 2020. Over halvdelen importeres, fortrinsvis fra lande i Østersøområdet, men også fra Sydeuropa. Branchen forventer, at den i fremtiden også vil importere træpiller fra Nordamerika.

Kilde: Politiken

Scroll til toppen