Hjem > Godt miljø med vindmøller

Godt miljø med vindmøller

Der er ikke grund til at bekymre sig for miljøet ved det foreslåede mølleprojekt i Aarhus Bugt. Til gengæld er der god grund til at bekymre sig for klimaeffekterne af det CO2-udslip, vi får fra elforbruget i Aarhus i de kommende år.

Det er velbegrundet, at vindmøllerne er med til at sænke elmarkedsprisen, og miljøeffekterne af det foreslåede vindmølleprojekt i Aarhus Bugt er veldokumenterede og generelt positive. Derfor er der saglige begrundelser for at gennemføre projektet. Indlægget fra Peder Pedersen i JP Aarhus 22/10, hvori han påstår det modsatte, er derfor en god anledning til at uddybe begrundelserne.

Las os starte med den billige vindmøllestrøm. Hvis man er mølleejer, opdager man hurtigt, at den elpris, man får på elmarkedet, er lavere end gennemsnitsprisen, simpelthen fordi møllerne presser elprisen ned, når det blæser. Effekten er så stor, at den også påvirker forbrugernes elpris.

Det bedste skøn, vi har, er, at landvindmøllerne reducerer elmarkedsprisen for forbrugerne med omkring 3,5 øre/kWh. Til gengæld betaler forbrugerne en såkaldt PSO-betaling, der bl.a. betaler til vindmøllerne. Af den samlede PSO-betaling på 25,5 øre/kWh (for 4. kvt. 2015) går 5,7 øre/kWh til landmøller til den elprisbonus, som også møllerne i Aarhus Bugt ville have fået.

Et spørgsmål, der jævnligt rejses om vindmøller, er deres støj. Da møllerne skulle stå 4 km fra Samsø og 6,7 km fra den nærmeste pynt i Jylland, ville de i praksis ikke kunne høres fra land.

Derfor skriver vi, at landmøllerne sænker prisen for elforbrugerne med omkring halvdelen af, hvad de betaler til dem. Og for lige at rydde en misforståelse af vejen, som også Peder Pedersen bringer til torvs: Driftsbetalinger til vindmøller og anden elproducerende vedvarende energi kommer fra PSO-betalingen, som elkunderne betaler, ikke fra skatten. Der er dog fra i år en lille betaling fra skatteyderne svarende til 10 pct. af PSO’en.

Uden stenrev

Omkring påvirkningen af havmiljøet påstår Peder Pedersen, at møllerne i Aarhus Bugt var planlagt uden det beskyttende stenrev, der ville gavne bundlivet i Aarhus Bugt. Det er stik imod de planer, der er beskrevet i den VVM-analyse, møllerne er godkendt efter (planen kan ses på www.vaab.dk). Der var planlagt omkring 2,5 m sten omkring hvert mølletårn.

Et spørgsmål, der jævnligt nævnes af vindmøllemodstandere, er, at møller som de foreslåede i Aarhus Bugt har lys for at advare flytrafikken. Da møllerne kun var planlagt 150 m høje, skulle de ikke alle have lys, som påstået af Peder Pedersen, men kun de yderste i rækkerne. Og lyset var planlagt med armaturer, der lyser opad og med reduceret lysstyrke om natten. Derfor ville de lyse langt mindre end f.eks. lamperne på Studstrupværkets skorsten.

Et andet spørgsmål, der jævnligt rejses om vindmøller, er deres støj. Da møllerne skulle stå 4 km fra Samsø og 6,7 km fra den nærmeste pynt i Jylland, ville de i praksis ikke kunne høres fra land. Og selvom der i havbunden er højdeforskelle, som påpeget af Peder Pedersen, står møllerne på vand, og lyden udbreder sig derfor over et fladt underlag, vandoverfladen.

Misforstået metalforurening

Peder Pedersen bekymrer sig yderligere over den mulige metalforurening fra mølleprojektet. Også dette er gennemgået i VVM-analysen, hvoraf det fremgår, at møllerne udstyres med anoder til korrosionsbeskyttelse, som holder hele møllernes levetid, og som kun afgiver metaller i et omfang, så det ikke kan måles ud over de nærmeste meter fra møllen, baseret på analyser af firmaet Rambøll. Derfor mener jeg også, at påstanden om en udledning på 8 ton metaller pr. år er misforstået og meget langt fra det faktiske.

Samlet mener vi ikke i VedvarendeEnergi, at der er grund til at bekymre sig for miljøet ved det foreslåede mølleprojekt i Aarhus Bugt. Til gengæld er der god grund til at bekymre sig for klimaeffekterne af det CO2-udslip, vi får fra elforbruget i Aarhus i de kommende år, hvor vi fortsat skal bruge op mod 50 pct. fossil energi til elproduktionen. Møllerne kunne have produceret omkring en ottendedel af elforbruget i byerne omkring Aarhus Bugt.

Gunnar Boye Olesen, civ.ing. og politisk koordinator i VedvarendeEnergi – nå ham på olesen@ve.dk.

Kilde: Jyllands-Posten

Scroll til toppen