Hjem > Gør transportområdet til en politisk yndling

Gør transportområdet til en politisk yndling

Det er som om, jeg har skrevet dette mange gange før. For vi venter stadig på et energiforlig. Og på den anden side af det, venter vi på at se en konkret strategi for, hvad der skal ske for at gøre transporten grønnere.

Af Lars Aagaard

Mange gange før har vi beskrevet, hvordan transporten er et energipolitisk problembarn. Mens CO2-kurverne falder på stort set alle andre energiområder, er transportens CO2-kurve ikke knækket. De enkelte biler forurener mindre, men vi får flere af dem. En anden rar bivirkning ved at få en grøn strategi for vores bilpark er, at vi kan slippe ud af afhængigheden af ustabile olieregimer.

Der er heller intet nyt i, at transporten også er et politisk stedbarn, som bliver skubbet rundt mellem flere ministerier. Derfor føler de færreste politikere sig rigtig ansvarlig for at være den, der sætter sig i førersædet og sætter kursen væk fra olieafhængigheden og mod en mere klimavenlig bilpark.

Selvom alt er ved det samme, kan man som læser af dette nummer af Nyhedsbladet Dansk Energi konstatere, at der alligevel sker noget. På tværs af teknologierne fra el og biobrændstoffer til brint og brændselsceller sker der noget på bilfronten. Der er grøde. Bilproducenter, energiselskaber, industriselskaber og forskningsinstitutioner arbejder hver dag på at skabe løsninger, og nogle er meget tæt på at være et reelt alternativ til benzinbilen.

Konkret for elbilerne ser bilimportørerne 2012 som et vendepunkt, hvor vi kommer til at se de serieproducerede elbiler i stigende grad på de danske veje. Mellem 2.000 og 3.000 forventes salget at lyde på, siger importørerne.

Det er et første lille skridt, men der er også en anden begivenhed, der kan sætte skub i den politiske interesse for at skabe klare rammer for den grønne transport. Indtægterne fra bilafgifter daler. Fra 2006 til 2010 er statens indtægter fra bilafgifter dalet med lidt over 10 mia. kr. Årsagen er, at danskerne i stigende grad leaser deres bil.

Heldigvis ved vi, at når indtægterne til staten falder, stiger kreativiteten. Vores håb er, at det vil munde ud i en samlet strategi for, hvordan vores bilpark kan blive grønnere med en gennemtænkt ny bilskattemodel (også på leasing- og firmabilmarkedet) og lade det gå hånd i hånd med andre initiativer som fri parkering, lavere bompenge, udrulning af infrastruktur osv.

Dansk Energi vil gerne hjælpe til at sikre, at staten fortsat har penge i kassen, og at transporten bliver en politisk yndling frem for et problembarn.

Kilde: danskenergi.dk

Om forfatteren

Scroll to Top