Gør vedvarende energi til en folkelig vindersag

Udtalelse fra VedvarendeEnergis lands-generalforsamling, lørdag d. 12. maj 2012 i Odense Efter at 7 af Folketingets 8 partier har lavet en aftale om omstillingen til vedvarende energi, skal planerne nu realiseres.

Fra foreningen VedvarendeEnergi opfordrer vi regeringen til at gøre energiomstillingen til en folkesag. Det skal være sjovt og nemt at være med til at omstille Danmark fra kul, olie og gas til sol, vind, bæredygtig biomasse m.m.. Den vedvarende energi skal sammen med energibesparelser, indpasses i hvert hjørne af Danmark af lokale folk – med indsigt i lokale forhold. Så kan vi få den brede, folkelige støtte til omstillingen, som er basis for succes. Konkret foreslår VedvarendeEnergi 7 punkter til at gøre energiomstillingen til en folkelig vindersag:

 

  • For de nye havmøller, specielt de kystnære, skal alle i egnene omkring møllerne have mulighed for at være med. Det skal sikres ved faste afregningsregler, der giver lokale initiativer de bedste muligheder, og ved at kræve at en del af møllerne skal sælges som andele til interesserede elforbrugere.
  • For landmøllerne skal lokale initiativer støttes med vejledning og sparring. Lokale initiativer er langt bedre til at undgå de konflikter, vi ser med de store mølleinvestorer. Også ordningen for lokalt medejerskab skal forbedres, så lokale får markant bedre muligheder for at få andele i vindmøller.
  • For den boom´ende solcellesektor skal reglerne ændres, så der åbnes for lokale solcellelaug, hvor familier kan få dækket deres elforbrug med et fælles solcelleanlæg på et fælles tag eller over et udeareal, uden at de har en egne ledninger fra solcelleanlægget til de enkelte elmålere.
  • Biomassen skal produceres og bruges lokalt i Danmark. Dermed kan vi sikre en bæredygtig forsyning, hvor energi-biomassen ikke bidrager til fældning af verdens urskove. Og biomassen skaber værdi på landet, også i yderområderne.
  • Fremtidens energiforsyning skal fastlægges lokalt med en proces, hvor alle er med til at bestemme den kommende energiforsyning, og hvor kommunerne beslutter køreplaner for lokal omstilling. På den måde vil forbrugerne få den nødvendige sikkerhed for deres fremtidige energiforsyning: Fjernvarme, biomassefyr, varmepumpe eller andet?
  • Elafgiften skal tilpasses time for time efter den danske vindkraftproduktion, så afgiften bliver højere når vi mest får kulkraft og lavere, når vi mest får vindkraft i stikkontakten. Elafgiften skal ikke sænkes, men omlægges. Derved kan vi som forbrugere få gavn af at omlægge elforbruget, så vi bruger mindre kulkraft og mere vindkraft.
  • Yderområderne skal med i omstillingen, bl.a. med statsgaranterede lån til omstilling af huse i områder, hvor det er svært at låne 100.000 kr. eller mere til at erstatte oliefyret.

Med energiforliget og 2020-planen har politikerne sat rammerne for energiomstillingen; men der skal mere til, for at det bliver en folkelig vindersag og dermed en succes. Vi opfordrer derfor
politikerne til at fylde rammerne med konkrete løsninger, der sikrer en bredere folkelig deltagelse, som medejere, investorer, brugere og borgere i Danmark. Dermed vil vejen være banet for den
hurtige omstilling til bæredygtig vedvarende energi, som miljøet og verden har brug for.

Scroll to Top