Hjem > Gratis CO2-kvoter til konkurrenceudsatte virksomheder i EU

Gratis CO2-kvoter til konkurrenceudsatte virksomheder i EU

Vi mener, at det giver et urealistisk billede af billede af, hvor konkurrenceudsatte virksomheder er, at vurderingen er lavet ved en kvotepris på 225 kr/ton CO2. Den aktuelle kvotepris er omkring 40 kr/ton CO2. Og kvoteprisen kan forventes at forblive lav indtil 2019, hvor listen skal revideres.

Vi foreslår derfor, at vurderingen gentages med en lavere kvotepris, f.eks. gennemsnit at de seneste års kvotepris, og at en ny, mindre liste udarbejdes på den baggrund.

Vi mener, listen indeholder en række sektorer, hvor energiforbrug efter vores opfattelse er af mindre betydning for europæiske producenter, f.eks. produktion af undertøj og ure.

Vi mener, at der er mulighed for skadelig konkurrenceforvridning internt i Europa mellem større virksomheder, der får tildelt gratis kvoter som omfattet CO2-kvotesystemet og mindre virksomheder, der i stedet skal betale nationale energiafgifter. Det er et argument for en reduktion af de fritagne sektorer til sektorer, hvor størstedelen af produktionen foregår på virksomheder, der er omfattet af kvotehandelssystemet.

Vi mener, at produktioner der kan foretages med minimalt drivhusgasudslip, f.eks. brintproduktion, ikke bør have gratis CO2-kvoter, idet producenterne i stedet bør omlægge produktionen til CO2-frie processer.

Endelig mener vi, at uvinding af fossil energi ikke skal tildeles gratis CO2-kvoter. Det er reelt et subsidie til fossil energi, idet produktion af vedvarende energi og energibesparende foranstaltninger ikke får gratis kvoter. Det forvrider energimarkedet på en uheldig måde.

Spørgsmål og evt. ønske om uddybninger til politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

 

Scroll til toppen