Sådan får vi en grøn omstilling i 2014
Hjem > Grøn omstilling i Danmark 2014
Sådan får vi en grøn omstilling i 2014

Grøn omstilling i Danmark 2014

Danmark har mere end nogensinde brug for at sætte fart på den grønne omstilling. I VedvarendeEnergi har vi opstillet en række forslag til beslutning i 2013, hvoraf de fleste hurtigt kan sættes i gang, bl.a. med Finanslov 2014.

En grøn omstilling er helhedsorienteret

Danmark har også andre aktuelle udfordringer end den grønne omstilling:

Arbejdsløshed, trængsel på vejene, affolkning af dele af landet, voksende ulighed. Grøn omstilling kan ikke betragtes isoleret. Tiden er inde til nogle alvorlige valg, der gør op med en række hellige køer. Heldigvis er der mange muligheder for at kombinere grøn omstilling med løsninger på en række af Danmarks andre udfordringer.

Betingelserne for transport skal ændres

Transporten er det mest forsømte område i omstillingen til vedvarende energi og et bæredygtigt samfund. Her vil vi både foreslå ændringer af en række afgifter og en udbygning af den kollektive trafik med billigere billetpriser, der giver plads til de ekstra passagerer. Rigtigt udført kan det afhjælpe en del af de samfundsøkonomiske omkostninger ved trængsel, specielt omkring København og andre af de større byer. Samtidig vil det styrke udkantområderne og nedbringer CO2- udslippet.

Energirigtigt bygninger og erhverv

Vi foreslår en ambitiøs målsætning om at omstille energiforbruget uden for transport- området til 100% VE inden 2030. Det kræver en række virkemidler for husholdninger og erhverv. Der er både behov for en kortsigtet indsats og mere langsigtede planer frem til 2030.

De samfundsøkonomiske beregninger halter

Djævelen ligger i detaljen, men man behøver ikke dykke langt ned i detaljerne, for at finde ud af, hvor de samfundsøkonomiske beregninger halter:
Der er behov for at revidere de samfundsøkonomiske forudsætninger, der holder energiomstillingen tilbage og gør motorveje kunstigt profitable. Det er ikke bare diskonteringsrenten, der er problemet, men også mange andre af forudsætningerne. F.eks. er Femern-projektets trafiktal baseret på en fremtidig oliepris på 26 dollars pr. tønde. 

Scroll til toppen