Hjem > Grønne kirker

Grønne kirker

Efter en lidt tøvende start kører det med at skabe energibesparelser i de danske kirker.  Provsten i Syddjurs provsti, Søren Peter Hansen, har været ildsjæl for at gennemføre energibesparelser og for at sprede ideen til andre provstier. Alle steder varetages projekterne

af Energitjenestens medarbejdere.

Nu har der været  aktiviteter i en lang række provstier landet over. I Jylland drejer det sig ud over Syddjurs provsti om Odder, Horsens, Randers Sønder, Århus Dom, Hedensted, Skanderborg og Ribe provsti.

På Sjælland er Energitjenesten i gang i Slagelse, Holbæk, Ringsted-Sorø og på Falster. Og af nye steder, hvor der er udarbejdet aftaler, kan nævnes Lejre, Bogense og Ringkøbing provsti.

Rollerne

Det kører altså over hele landet med at lave energibesparelser i de danske kirker. Men der er i alle tilfælde tale om en balance, for samtidig med at der skal iværksættes energibesparelser, skal kirkerne tillige bevares. Her kommer Det kgl. Bygningsinspektorat og ikke mindst Nationalmuseet ind i billedet.  De danske kirker har stået uopvarmede i tusind år. Det betyder, at Nationalmuseet foretrækker at der sker så lidt opvarmning som muligt i de uisolerede bygninger, som alle ældre kirker jo er. Opvarmningen kan være en katastrofe for murværk, kalkmalerier, træværk, altertavler, epitafier mv.

Løsninger

Styring af luftfugtigheden er essentiel. I praksis tager Energitjenesten udgangspunkt i varmeanlæggets dimensionering og styring. Ikke sjældent går den daglige arbejdsgang i arv fra graver til graver – og først med Energitjenestens besøg bliver der stillet spørgsmål ved nogle gange århundredgamle arbejdsgange.

Land og by

Energitjenesten har udarbejdet tre pjecer om Grønne kirker. En om ”Kirker og luftfugtighed”. En om ”Opvarmning i landbykirker”. Og en om ”Opvarmning i større bykirker.”

Yderligere oplysninger: www.gronkirke.dk

Om forfatteren

Scroll to Top