uran-nul-tolerance
uran-nul-tolerance

Grønne organisationer imod at ophæve nul-tolerancen overfor uranbrydning på Grønland

Opfordring til Naalakkersuisut i Grønland og den danske regering om ikke at ophæve uran-nul-tolerance-politikken i Rigsfællesskabet Nuuk og København, 26. april 2013

Opfordringen er underskrevet af 48 miljøorganisationer.

Det nyvalgte Naalakkersuisut – det grønlandske landsstyre – og den danske regering har varslet, at de vil ophæve nul-tolerancen overfor uranbrydning, som har været i kraft i femogtyve år og i sin tid blev vedtaget enstemmigt i det grønlandske landsting. Følgelig kan der være flere uranbrydningsprojekter på vej i Grønland i den nærmeste fremtid. Alene mineprojektet i Kuannersuit (Kvanefjeldet) ved Narsaq i Sydgrønland kan gøre Grønland til den femte største uraneksportør i verden. Derudover findes uranforekomster ved Illorsuit, Puissattaq, Ivittuut og Motzfeldt Sø i Sydgrønland, Sarfartoq, Nassuttooq, Qaqqaarsuk og Attu i Vestgrønland og Randbøldal og Milne Land i Østgrønland. Herudover kan der være forekomster, som endnu ikke er kortlagt.

VI OPFORDRER Naalakkersuisut (landsstyret i Grønland) og den danske regering til ikke at ophæve uran-nultolerance-politikken, eftersom uranudvinding vil medføre fare for forurening af det sårbare grønlandske miljø og for atomspredning globalt.

VI OPFORDRER til, at udvinding af sjældne jordarter koncentreres på steder, hvor det ikke samtidig medfører uranudvinding – samt til at arbejde proaktivt for at fremme udbredelsen af vedvarende energi og energieffektivitet i Rigsfællesskabet, såvel som i EU og over hele verden.

DESUDEN OPFORDRER vi Naalakkersuisut og den danske regering til at modvirke atomspredning og arbejde for at fremme global nedrustning af atomvåben.

uran-nul-tolerance  Læs eller hent hele opfordringen om ikke at ophæve uran-nul-tolerance-politikken i Rigsfællesskabet Nuuk og København

Scroll to Top