Hjem > Grønne organisationer siger nej til udvinding af skifergas

Grønne organisationer siger nej til udvinding af skifergas

Der er meget snak om skifergas for tiden. Det franske energiselskab Total og danske Nordsøfonden starter i 2013 den førsteprøveboring efter netop skifergas i den danske undergrund.

Skifergas er naturgas, der indvindes fra sorte skifre,

i Danmark af typen alunskifer.

Det vurderes, at denne skifer findes i Nordjylland og Nordsjælland nogle kilometer nede i den danske undergrund. Gassen findes i givet fald stærkt bundet i alunskiferen og skal derfor udvindes med en metode, der hedder hydraulisk frakturering.

Indvinding af skifergas vil indebære hundredvis af boringer gennem grundvandszonen ned i alunskiferen. Store mængder vand tilsat kemikalier og sand pumpes under højt tryk vandret ind i alunskiferen, så den sprækkes op.

En teknik, der er forbundet med belastende infrastruktur i landskabet, støj, risiko for forurening af grund-og over-fladevand og ukendte langtidsvirkninger.

Det kan de grønne organisationer ikke støtte

Set fra de grønne organisationers synspunkt skal en eventuel dansk skifergas forblive i undergrunden. Hvorfor skulle vi i Danmark pumpe kemikalier ned i vores undergrund, spille hasard med vores grundvand og producere miljøfarligt spildevand for at indvinde et fossilt brændsel, som vi hverken ønsker eller har brug for? Omkring 80 pct. af de allerede påviste reserver af kul, olie og naturgas skal forblive i jorden, hvis verden med rimelig sandsynlighed skal kunne holde stigningen i den globale middeltemperatur under 2 grader i forhold til præindustrielt niveau. Som et af verdens rigeste lande bør Danmark derfor vise vejen og afstå fra efterforskning og indvinding af ny olie og naturgas – herunder skifergas.

Med målsætningen om helt at udfase brugen af fossile brændsler i 2050 – og allerede i 2035 i el-og varmesektoren – har regeringen lagt Danmark helt i front i den nødvendige grønne omstilling.

Fortsat efterforskning og indvinding af olie og naturgas – herunder ikke mindst af skifergas – vil undergrave Danmarks troværdighed.

Efterforskning efter skifergas flytter politisk fokus og investeringer væk fra energibesparelser og vedvarende energi og forsinker den grønne omstilling.

Det er, hvad skifergasproduktionen har ført til i USA ud over en kortsigtet nedgang i CO2-udslippet, fordi skifergas har erstattet noget af kulforbruget. Men kullene brændes blot af andetsteds. Kul fra USA eksporteres nu i stigende grad til det europæiske marked.

Mere efterforskning, indvinding og produktion af skifergas øger den globale beholdning af fossile brændsler og mindsker dermed også sandsynligheden for, at den globale temperaturstigning kan holdes under 2 grader.

De grønne organisationer kan derfor ikke støtte indvinding af skifergas i Danmark og appellerer til regering og Folketing om, at dette galimatias bliver stoppet hurtigst muligt.

Blogpost af Tarjei Haaland – 28. december, 2012 kl. 8:02 0 Comments  Debatindlæg bragt i Politiken 27. december 2012 af Janne Wichard Henriksen (Danmarks Naturfredningsforening), Hanne Jersild (WWF), Christian Ege (Det Økologiske Råd), Marianne Bender (Vedvarende Energi) og Tarjei Haaland (Greenpeace).

Kilde: greenpeace.org

Scroll til toppen