Hjem > Høringssvar vedr. aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter

Høringssvar vedr. aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter

Vi støtter, at Danmark med bekendtgørelsen giver de samme betingelser for dansk industri mht. EU CO2-kvoter, som i de øvrige EU-lande, men foreslår, at de internationale krav, der vil blive fastlagt til industri, luftfart m.m. sendes til høring blandt interesserede inden Danmarks position fastlægges.

Bekendtgørelse gennemfører i Danmark EU-regler for CO2-kvoter. VedvarendeEnergi mener, at uddeling af gratiskvoter skal begrænses på EU-plan, som vi tidligere har gjort opmærksom på i høringssvar.

Med de aktuelt meget lave CO2-kvotepriser, mener VedvarendeEnergi, at Danmark skal indføre supplerende priser på CO2-udslip eller fossilt energiforbrug for el-og varmeværker samt industri, tilpasset det internationale elmarked, som Danmark deltager i. Dette skal såvidt muligt indføres i samarbejde med vore nabolande.

VedvaredeEnergi takker for invitationen til at kommentere udkast til bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens afgørelser, der vedrører aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter. Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

Scroll til toppen