Hvad er de miljømæssige risici ved skifergas?
Hvad er de miljømæssige risici ved skifergas?

Hvad er de miljømæssige risici ved skifergas

Hvad er de miljømæssige risici ved skifergas?

Hvad er de miljømæssige risici ved skifergas?

Udvinding af skifergas sker ved en metode kaldt hydraulic fracking. Denne proces involverer sprængninger af borehuller i den klippeformation, som indeholder gassen. Under stort tryk sendes vand, sand og kemikalier ind i borehullet.

Der skal bruges 8 til 18 millioner liter ferskvand for hver boring – og væsken skal efterfølgende behandles som kemisk og radioaktivt affald.  Skeptikerne mener, at denne proces er dødsensfarlig og umuligt kan udføres på en forsvarlig måde. I USA findes store åbne bassiner med kemikalieholdigt returvand. En del af det ledes tilbage til undergrunden, når gasbrønden er tømt. Andet må køres bort i store tankbiler, eller efterlades.

Der er især en stor bekymring for grundvandet. En udsivning af den kemikalieholdige væske eller af gas vil ødelægge drikkevandsressourcerne. Dette kan vise sig mange år efter at borehullet er lukket, og firmaerne er over alle bjerge.

Risici ved udvinding af skifergas

  • Drikkevandet forurenes af skifergas. De kemikalier der anvendes i fracking-processen kan forurene vandlagene omkring borehullet og eventuelt forurene drikkevandsreservoirerne. Der pågår i øjeblikket befolkningsundersøgelser i skifergasområder for langtidsvirkninger ved brug af drikkevand påvirket af skifergas.
  • Undergrunden undermineres ved sprængninger efter skifergas. Sprængningerne er ofte tætliggende, hvorfor undergrunden sine steder bliver skrøbelig. Dette kan føre til rystelser, mindre jordskælv eller eksplosioner på grund af udsivende gas. Dette undersøges for tiden i UK.
  • Udvinding af skifergas kræver et enormt vandforbrug. Der er stor forskel på hvor meget vand, der forbruges i forbindelse med udvinding af skifergas, men generelt bruges der enorme mængder af grundvand. Dette kan føre til vandmangel i visse områder.
  • Udvinding af skifergas øger risici for affald og eksplosioner. Eksplosioner kan føre til spredning af affald både over og under jorden. Spredning ad vandvejen kan ske via vandløb til vådområder, fjorde og sunde. Spildevand fra skifergasudvinding kan blandes med og spredes i forbindelse med kraftige regnskyl.

blue arrowFølg med i udviklingen omkring skifergas i Danmark på nejtilskifergas.dk

De vigtigste skifergasfelter

Målt i trillioner cubik feet

>Rusland (skønnet)            1.570
>Kina 1.275
>USA 862
>Argentina 774
>Mexico 681

NB: Ingen troværdige data fra Mellemøsten
Kilde: EIA 2011

blue arrowGrønne organisationer siger nej til udvinding af skifergas

Scroll to Top