Hjem > Hvad mener andre?

Hvad mener andre?

Total

Energistyrelsen har i juni 2010 givet licens til efterforskning af skifergas i et område, der dækker næsten hele Vendsyssel. Licensen gælder for en samlet periode på 6 år. Licensen er givet til Total E&P Denmark B.V. samt Nordsøfonden.

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune har givet tilladelse til etablering og indvinding fra 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad.

Den 27. februar 2013 traf Frederikshavn Byråd beslutning om, at der skal gennemføres en VVM-redegørelse for fase 1.

Du kan læse mere om projektstatus for Frederikshavn Kommunes behandling af skifergas projektet på et lejet areal Ovnstrupvej 6 mellem Brønden og Dybvad på kommunens hjemmeside.

Protestlejr mod skifergas

Total Protest Camp er en lejr mod skifergas på Skævevej 100, tæt på Danmarks første skifergas boring ved Dybvad. Lejren blev etableret den 30. juni 2014. Lejrens formål er at oplyse så mange danskere som muligt om risikoen ved udvinding af skifergas, gøre modstanden mere synlig lokalt, samt overvåge Totals kommende boreaktiviteter for at sikre, at de overholder de udstukne tilladelser fra kommunen og Energistyrelsen.

Ifølge Protestlejrens hjemmeside er alle velkomne til at besøge lejren, slå telt op og blive der en nat eller så længe man har lyst. Hver dag kl. 16.30 er der fællessang ved porten til Totals boreplads. Hver fællessang har samlet fra 6 til 20 sangstemmer.

Lejren er organiseret på den måde, at der holdes fællesmøde hver morgen fra kl. 9.30 til 10.30 for dem der bor i lejren. På fællesmøderne fordeles de praktiske opgaver og planlægning af nye aktiviteter bliver diskuteret.

En af de aktiviteter Lejren stod bag var demonstration mod skifergas foran rådhuset i Frederikshavn den 27. august. En demonstration med 120 deltagere havde som forventet ingen indvirkning på Frederikshavn Byråds beslutning om at give tilladelse til 2 vandboringer. Vandet skal bruges til efterforskningsboringen efter skifergas.

I øjeblikket er borepladsen ved at blive etableret. Total forventer at borearbejdet begynder i starten af det nye år. Før borearbejdet kan gå i gang skal Energistyrelsen godkende boreprogrammet. Ifølge Total er denne tilladelse på vej.

 

Skifergas Nej Tak

"Skifergas Nej Tak" er et nationalt initiativ mod udvinding af skifergas. Formålet med initiativet er at sætte fokus på de skadelige virkninger for miljø og klima ved udvinding af skifergas, og få stoppet alle planer om skifergasboringer i Danmark. SKIFERGAS NEJ TAK fungerer som en samlet platform for samarbejde og koordinering mellem lokale grupper i Danmark.

www.skifergasnejtak.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om forfatteren