Erklæring om frivilligt arbejde i UngEnergi

Dette er en frivillighedserklæring – en erklæring, der viser, at du har løst opgaver som frivillig i regi af UngEnergi.

Erklæring om frivilligt arbejde i UngEnergi

Dette er en frivillighedserklæring – en erklæring, der viser, at du har løst opgaver som frivillig i regi af UngEnergi.

UngEnergi er en dansk ungdomsorganisation, der arbejder for at samle en hel generation om at standse klimaforandringerne og arbejde for en bæredygtig verden.

UngEnergi fokuserer på aktiviteter, der viser, hvordan du og jeg kan reducere CO2‐udledning, øge anvendelsen af vedvarende energikilder og udøve ansvarlig brug af planetens ressourcer.

Frivillighedserklæring
Dette er en frivillighedserklæring – en erklæring, der viser, at du har løst opgaver som frivillig i regi af UngEnergi.

Vi bruger frivillighedserklæringer til at følge aktivitetsniveauet og engagementet blandt unge. Samtidig bruger vi antallet af frivillighedserklæringer til at dokumentere niveauet af frivillighed over for vores samarbejdspartnere og donorer.

Uanset hvor mange timer du bruger på aktiviteter i regi af UngEnergi, vil vi gerne bede dig om at vælge et nogenlunde niveau af timer, du forventer at bruge det næste år.

  • Kontaktinformation

  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  • Samtykke og underskrift