bakkelandet

Bakkelandets Energi- og Miljø Forening

Bakkelandets Energi– og Miljøforening er en af de ældste miljøforeninger i Danmark. Foreningen havde i mange år eget kontor i Brædstrup under SEK (samvirkende energi og miljøkontorer). Da den borgerlige regering kom til magten i det nye årtusinde fjernede man støtten til kontorerne i hele Danmark, det gjorde at vi også var nødt til at lukke vores kontor.
BEMK var nu tilbage hvor man startede for mange år siden, en forening med en broget medlemsskare af folk med interesse for energi og miljø.
Nu kunne bestyrelsen koncentrere sig om at lave udflugter, foredrag, workshop o. lign. for medlemmerne.

Her er nogle af de emner vi har beskæftiget os med

  • alternativt byggeri
  • pileanlæg
  • rapsolie som brændsel
  • masseovne
  • vindmøller
  • solvarmeanlæg
  • brint
  • vedligehold
  • maling af vinduer

Som medlem af BEMF modtager du VedvarendeEnergis medlemsmagasin "RÅSTOF" og du kan komme med forslag til et emne, som du synes kunne være interessant at høre om.

Aktiviteter og projekter

Bakkelandets Energi- og Miljø Forening har afholdt adskillige arrangementer med fokus på vedvarende energi og energibesparelser. Vi arrangerede blandt andet en tur til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, hvor vi fik præsenteret Folkecenterets vindmølle testplads, deres hjemmelavede mølle og så mange forskellige solcelletyper- og fangere.

Derudover har vi været på besøg hos det nationale vindmølle testcenter i Østerild med verdens største vindmølle på 8 MW. Vores aktiviteter har også haft fokus på eldrevne køretøjer, og de er selvfølgelig blevet prøvekørt for at finde de bedste løsninger til vores medlemmer.

Vi inviterer også i ny og næ oplægsholdere til at give et foredrag på deres felt. Vi har blandt andet haft et oplæg af Ole Thygesen fra Danfoss om varmepumper.

Man er meget velkommen til at byde ind med forslag til aktiviteter. Send forslag på nedenstående adresse eller på vores e-mail:

Bakkelandets Energi- og Miljø Forening har adresse her:

Hornumvej 2B
8783 Hornsyld

Du kan være med

Prisen for et medlemsskab er 250 kr. om året, og beløbet indbetales på Giro +73 86949989.

Kontakt

Du kan kontakte medlemmer af bestyrelsen på denne mail:

Lars Ottosen (Formand)

Bo Laursen (Kasserer)

Ole Thygesen (Bestyrelsesmedlem)
Jens Ottosen (Bestyrelsesmedlem)
Rune Mikkelsen (Bestyrelsesmedlem)

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

VedvarendeEnergi