lokalt storstroem front

Sydhavsøernes  Miljø- og Energikontor

Foreningens energikontor havde i mange år hjemsted i Storstrøms Amt senest Østergade 19 i Maribo. I det nye årtusinde fjernedes støtten til miljø og energikontorerne i hele Danmark, det gjorde at vi også var nødt til at lukke vores kontor.

SMEK er nu tilbage hvor vi startede i 1997 hvor en broget medlemsskare med interesse for energi og miljø samledes om at overtage Energioplysning fra Storstrøms Amt der ikke længere kunne huse kontoret.

I dag hvor miljø og energibesparelser igen vinder frem koncentrerer foreningen sig om at starte kontoret op så snart der viser sig en mulighed for lokaler med en husleje som foreningens nuværende økonomi kan klare.

Du kan være med

Hvis du også har interesse for energi og miljø, hvis du har forslag til aktiviteter eller hvis du har spørgsmål, så kontakt Ole Brandt.

Kontakt

Ole Brandt, Rudbjerg (Formand)
Tlf: 54 94 35 08
E-mail:

Oplysninger og spørgsmål om byggematerialer, energi og miljø via vores e-mail:

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

VedvarendeEnergi