lokal ostsj molle

VedvarendeEnergi Østsjælland

Velkommen til VedvarendeEnergi Østsjælland! Vi er en lille forening for mennesker, som brænder for vedvarende energi og bæredygtigt byggeri - og så driver vi energirådgivningen EnergiTjenesten Sjælland i fællesskab med Miljø- & EnergiCentret i Høje-Taastrup (MEC) og VedvarendeEnergi Nordsjælland.

EnergiTjenesten Sjælland giver gratis information og vejledning om energibesparelser og vedvarende energi.

Formålet for VedvarendeEnergi Østsjælland er at:

  • fremme brugen af vedvarende energi
  • arbejde for konkrete tiltag inden for vedvarende energi

Aktiviteter og projekter

Vi vil fortsat gerne have idéer til gode aktiviteter og arrangementer. Så har du forslag til steder, du gerne vil se – eller aktiviteter, du synes, vi skal tage fat på? Så skriv til foreningen på vores mail: 

lokal ostsj blomster

Du kan være med

Du kan også blive frivillig i vores forening - vi har altid brug for ekstra kræfter. Du kan f.eks. være med til at arrangere udflugter og lave foredrag, du kan endda opstarte dit eget projekt i vores lokalområde, lave pressearbejde, så vi kan fortælle medierne om vores gode arbejde, fordybe dig i undersøgende journalistik som kan føde ind til VedvarendeEnergis medlemsnyt og meget mere. Du er i stort omfang selv med til at udforme dine opgaver som frivillig hos os.

Som frivillig i vores forening er du med til at gøre en forskel for en bæredygtig verden, samtidig med at du opbygger nye kompetencer. Du bliver en del af et nationalt netværk, der har stor viden om installation af vedvarende energi og bæredygtige byggematerialer - og som brænder for en grøn og bedre verden.

Køge Kommunes Agenda 21-Udvalg

Vi deltager aktivt i Køge Kommunes Agenda 21 – udvalg. Hvor man også kan søge om midler til omstilingsprojekter.

Du kan også blive medlem

Alle kan være medlem af foreningen. Det koster 300 kr. på årsbasis at være medlem. Som medlem får man VedvarendeEnergis digitale magasin RÅSTOF - Indblik og Debat 8 gange årligt. Det er fyldt med rigtig gode artikler for folk med interesse for miljø, vedvarende energi og bæredygtigt byggeri. Man får tilbud om deltagelse i vores medlemsarrangementer, både de lokale arrangementer såvel som de nationale.

Ønsker du medlemskab, så skriv til foreningen på vores mail:

Vi afholder vores møder i Det Grønne Hus, Vestergade 3C i Køge.

Kontakt

Foreningens bestyrelse består af 5 personer, som vælges for 2 år ad gangen.

Bjarne Puck (formand)
Arne Vinten (næstformand)
Tommy Pedersen (bestyrelsesmedlem)
Steen Vognsen (bestyrelsesmedlem)
Julius Nielsen (kasserer)
Bente Nielsen (suppleant)

Da vi ikke har nogen faste åbnings-/træffetider, sker al henvendelse til foreningen via vor mail:

Kom ud af busken. Vi har altid brug for aktive frivillige eller medlemmer!

 

 

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

VedvarendeEnergi