lokal vesthimmerland

Vesthimmerlands Energi- og Miljøforening

Vesthimmerlands Energi- og Miljøforening arbejder for at fremme omstillingen til en bæredygtig udvikling og fremme omstillingen til vedvarende energi, der tilgodeser miljøhensyn og økologisk balance.

Det kan ske ved at:

  • yde uvildig bistand og henvise til rådgivning
  • etablere arbejdsgrupper, der arbejder med energi- og miljøspørgsmål
  • foreningen tager initiativ til og igangsætter lokale aktiviteter, der har indhold i forbindelse med foreningens formål

Kontakt

Kontakt Preben Drastrup for mere information om foreningen:
Tlf.: 98 66 63 09 E-mail: preben@drastrup.dk

raastof_paa_ipad_ve
raastof_logo_uden_tekst_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

raastof_logo_uden_tekst_ve
raastof_paa_ipad_ve

Artikler - siden 1975

Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø, og vi skriver både om nationale emner som internationale.

VedvarendeEnergi